Tak zakłada projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który trafił już do konsultacji społecznych. 
Ulga podatkowa na działalność B+R będzie większa. Ministerstwo poszerza także listę kosztów kwalifikowanych, np. o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. Jeśli projekt wejdzie w życie, od 2018 roku przedsiębiorstwa odliczą 100 procent takich kosztów, a centra badawczo-rozwojowe – 150 proc. Jednocześnie status centrum badawczo-rozwojowego będzie można uzyskać łatwiej niż dotychczas.  Jeśli dana firma ma podstawę opodatkowania wyższą niż koszty kwalifikowane, będzie miała możliwość rozłożenia rozliczenia na kolejne lata lub też ubiegania się o zwrot nadwyżki. Te i inne przewidziane w projekcie zmiany mają kosztować państwo 11 mld zł.