IT Works, spółka specjalizująca się w outsourcingu IT, zmieniła nazwę na Euvic IT. Rebranding ma podkreślić synergię IT Works z grupą Euvic, do której spółka należy od grudnia 2016 r., kiedy to została przejęta od Enterprise Investors.

„Coraz większa liczba projektów sprawiła, że IT Works stał się jedną z kluczowych spółek w ramach grupy Euvic” – twierdzi Wojciech Wolny, prezes Euvic IT i jednocześnie szef całej grupy.

Euvic IT, czyli dotychczasowy IT Works, działa od ponad 20 lat. Świadczy takie usługi jak helpdesk i ogólnopolski serwis, administrację i monitoring IT, zarządzanie sprzętem i licencjami, outsourcing druku, konsulting, audyty IT, bezpieczeństwo IT, projektowanie i integracja aplikacji itd. Firma ma ponad 60 stałych umów – informuje Wojciech Wolny.

Grupa Euvic istnieje od 2004 r. (do 2015 r. pod nazwą LGBS). Idea jej budowy polega na łączeniu firm o różnych, uzupełniających się specjalizacjach, poprzez transakcje przejęcia udziałów przez dominujący podmiot. Jak dotąd do tak budowanego aliansu dołączyło kilkanaście przedsiębiorstw (nie licząc zagranicznych spółek zależnych). Dzięki współpracy tworzących ją firm i powiązaniu kapitałowym, grupa Euvic stała się, jak to określono, integratorem 2.0, który potrafi realizować skomplikowane projekty informatyczne w różnych technologiach. Grupa twierdzi, że ma 900 aktywnych klientów i 6,5 tys. projektów na koncie. W minionych latach pracowała nad fuzją z Qumakiem, co mogło doprowadzić do stworzenia jednego z największych graczy na polskim rynku informatycznym, jednak do połączenia sił ostatecznie nie doszło.