W okresie luty 2016 r. – styczeń 2017 r. podwyżki w firmach z branży IT wyniosły 5 proc. Najmniejszy wzrost wynagrodzeń odnotowano w przedsiębiorstwach o rocznych przychodach powyżej 200 mln zł – 3 proc. dla kadry zarządzającej oraz dla specjalistów. Natomiast firmy o rocznych przychodach do 25 mln zł podniosły wynagrodzenia o 7 proc. W okresie luty 2017 – styczeń 2018 pracodawcy planują podwyżki o kolejne 5 proc. – takie dane zawiera „Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017”.

W raporcie uwzględniono wynagrodzenia w różnych województwach, w firmach różnej wielkości (pod względem wielkości zatrudnienia i rocznych przychodów), z podziałem na rodzaj działalności oraz w zależności od pochodzenia kapitału firmy. Lepiej płacą firmy zagraniczne niż polskie. Dla specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę różnica ta wynosi średnio 25 proc.

 

Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę w firmach o różnym pochodzeniu kapitału


 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017

 

Z raportu wynika, że najlepiej zarabiają specjaliści zatrudnieni na kontraktach. W przypadku starszych specjalistów mediana wynagrodzeń przekracza 14 tys. zł miesięcznie. Natomiast niższe stawki niż na kontrakcie i umowie o pracę otrzymują fachowcy pracujący na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Może wynikać to z faktu, że ten typ umów najczęściej jest oferowany na początku kariery zawodowej (specjaliści młodsi i doświadczeni).

Stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 3 szczebli organizacji: zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca i specjaliści. Dodatkowo każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 6 rodzin (naczelne kierownictwo, projektowo-programistyczna, wsparcie i usługi internetowe, techniczno-sprzętowa, konsultingu i wdrożeń oraz bezpieczeństwa IT).

Dane obejmują również stawki płac na stanowiskach na różnych poziomach, odzwierciedlających doświadczenie i kompetencje pracownika. Np. na stanowisku programista Java wyróżniono 4 poziomy: młodszy specjalista, doświadczony specjalista, starszy specjalista i specjalista ekspert. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują eksperci – mediana w ich przypadku wynosi 12,7 tys. zł miesięcznie.

 

Wynagrodzenia całkowite programistów Java zatrudnionych na umowę o pracę

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017

 

Oprócz wynagrodzenia za pracę specjaliści z branży mogą liczyć na świadczenia pozapłacowe. Np. najczęściej oferowanym benefitem dla liderów zespołu okazały się zajęcia sportowo – rekreacyjne (98 proc.), szkolenia zawodowe (97 proc.) oraz dodatkowa opieka medyczna (97 proc.).

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 uczestniczyło 87 firm, które przekazały dane o 9143 pracownikach. Analiza objęła 93 stanowiska. Wśród uczestników badania najwięcej firm zajmuje się produkcją oprogramowania (54 proc. próby). Przedsiębiorstwa o profilu usługowym to 25 proc. uczestników. Po 10 proc. próby stanowią firmy telekomunikacyjne oraz firmy z sektora finansowego. Badanie przeprowadzono w okresie styczeń – maj 2017 r.

Więcej informacji w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017.