Według raportu Sedlak & Sedlak wynagrodzenia informatyków są w dużym stopniu uzależnione od wielkości miasta, w którym działa oferująca pracę firma. Co oczywiste, im większy ośrodek, tym wyższe zarobki. Płace w Warszawie wyraźnie przekraczają stawki w pozostałych regionach – są ponad dwukrotnie wyższe niż w małych miastach.

Mediany wynagrodzeń miesięcznych brutto po specjalności studiów wyższych informatyka, w zależności od wielkości miasta (w zł)

– małe: 3500
– średnie: 4000
– duże: 6200
– Warszawa: 8500

Z kolei w przypadku specjalizacji 'elektronika i automatyka’, która jest druga w rankingu pod względem wysokości wynagrodzeń, różnice płac między dużymi i miastami nie są tak duże. Mianowicie według danych Sedlak & Sedlak w małych miastach fachowcy w tej dziedzinie zarabiają (podane stawki to mediany) 5200 zł, w średnich – 5000, w dużych – 5800, a w Warszawie – 7500. Co ciekawe, mediana wynagrodzeń w średnich miastach okazała się niższa niż w małych ośrodkach.

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Uczestniczyło w nim ponad 161 tys. osób, uwzględniono dane 143 tys.