Wartość rynku chmury publicznej w Polsce w 2019 r. szacowano na ok. 300 mln dol., czyli ponad 1,1 mld zł – informuje raport Xopero "Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2020". Ponad połowa (52 proc.) polskich firm wykorzystało chmurę lub miało to w planach w ub.r. – według przytaczanego w raporcie badania Oktawave i IDG z 2019 r. Jedna trzecia przedsiębiorstw wskazała, że wdrożyła model hybrydowy. Niemal połowa z tych firm (48 proc.) deklarowała zaufanie co do bezpieczeństwa danych w rękach dostawców chmury.

Polskie przedsiębiorstwa – w oparciu o dane Okawave i IDG – najczęściej inwestują w chmurze w aplikacje w modelu usługowym (61 proc.), backup i archiwizację danych (46 proc.) oraz w instancje obliczeniowe (40 proc.). W wielu sytuacjach chmura staje się również krytycznym czynnikiem planu disaster recovery – stwierdza raport.

Z kolei według podawanych w raporcie Xopero danych Microsoftu, 94 proc. firm z sektora MŚP odnotowuje wzrost bezpieczeństwa po przeniesieniu informacji do chmury. Z tych firm 59 proc. twierdzi, że osiągnęło znaczące korzyści w zakresie wydajności IT wobec 30 proc. tych, które nie są jeszcze w chmurze. Znaczna większość (82 proc.) małych i średnich firm informuje o obniżeniu kosztów w wyniku zastosowania technologii chmurowych.