Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń sektor IT jest najlepiej opłacaną branżą w kraju. W jej ramach najwyższe płace, jak się okazuje, nie dotyczą specjalizacji oprogramowania, lecz konsultingu – przeciętnie 6520 zł brutto miesięcznie. Na 2 miejscu w rankingu są segmenty oprogramowanie i sprzęt, gdzie również zarobki są wyższe niż mediana w branży –  po 6000 zł. Najniższe wynagrodzenia w branży IT według badania otrzymują pracownicy serwisu – przeciętnie 3900 zł.

Niezależnie od sektora najwięcej zarabiają rzecz jasna dyrektorzy. W ich przypadku mediana wynagrodzeń wyniosła 15 tys. zł brutto miesięcznie, a jedna czwarta otrzymuje nawet ponad 22,9 tys. zł. O 40 proc. mniej zarabiali kierownicy – przeciętnie 9000 zł. W tym samym czasie mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 5550 zł, a pracowników szeregowych – 3400 zł.


Architekci na szczycie

Jeśli chodzi o specjalizacje, to projektanci systemów IT są na szczycie listy płac – mediana ich
wynagrodzeń całkowitych wyniosła 11 tys. zł, tj. wyraźnie więcej niż szefów projektów IT (9400 zł). Prawie o połowę mniej
otrzymywali programiści .NET – przeciętnie 5633 zł brutto miesięcznie.
Znacznie poniżej mediany wynagrodzeń dla całej branży wynagradzani byli
testerzy oprogramowania oraz graficy komputerowi – odpowiednio 4600 zł i
4025 zł.


Warszawa numerem 1

Najwyższe wynagrodzenia w branży IT odnotowano w Warszawie, z medianą na poziomie 7000 zł. Dobrze płacą również w Trójmieście (mediana 6500 zł) oraz we Wrocławiu (6300 zł) i Krakowie (6181 zł). W tych ośrodkach wynagrodzenia były ponadprzeciętne. Ponadto są to miejscowości, gdzie jest duży wybór miejsc pracy, ze względu na lokalizację wielu firm zatrudniających specjalistów IT. Znacznie niższe wynagrodzenia odnotowano w miastach znajdujących się we wschodniej części Polski, tj. w Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie, gdzie mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno: 4200 zł, 4200 zł i 4500 zł.

 

Zagraniczny kapitał lepiej płaci

Przeciętne wynagrodzenia w branży IT w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosły  7000 zł brutto miesięcznie. To o 2000 zł więcej niż wyniosła mediana płac w przedsiębiorstwach o większościowym kapitale polskim.  Co istotne, 25 proc. ankietowanych,  zatrudnionych w firmach z przewagą zagranicznych inwestorów, zarabiało przeciętnie ponad 10,1 tys. zł miesięcznie a w głównie polskich przedsiębiorstwach – 25 proc. uzyskiwało wynagrodzenia ponad 7,5 tys. zł.

 

Ponad 10 tys. zł dla magistra

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które ukończyły studia wyższe uzyskując tytuł magistra. Mediana ich pensji wyniosła 6900 zł brutto. Najniższe przeciętne płace dostawali absolwenci szkoły średniej – przeciętnie 3899 zł. Co ciekawe, w grupie osób ze średnim wykształceniem znajdują się również programiści. Aż 1/3 badanych pracowników branży IT, którzy mieli średnie wykształcenie, pracowała w dziale programistycznym.

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.