Qumak domaga się od województwa 95,6 mln zł wraz z odsetkami liczonymi od 24 marca br. W kwocie tej jest wynagrodzenie za realizację umowy na stworzenie serwisu „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolnyslask” w kwocie 64,7 mln zł (ok. 1 mln zł wypłacono już wcześniej) oraz 30,9 mln zł odszkodowania, które zdaniem spółki należy się jej na pokrycie kosztów realizacji projektu. Kontrakt w tej sprawie Qumak podpisał z województwem dolnośląskim w lipcu 2013 r. Za 53,6 mln zł netto (ok. 66 mln zł brutto) miał zająć się przygotowaniem, wykonaniem i wdrożeniem bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej z nią infrastruktury. Po uruchomieniu platformy firma zostałaby jej operatorem. 

W lutym br. województwo odstąpiło od umowy, uznając, że Qumak się z niej nie wywiązał (serwis nie powstał, miał być gotowy według pierwotnego terminu w grudniu 2014 r.). Domaga się od spółki zapłaty kary w wysokości 26,8 mln zł. Qumak we wspomnianym pozwie wnosi, aby sąd ustalił, że województwo nie ma prawa do takiego żądania, jak również nie może dopominać się zapłaty kary 7,2 mln zł z tytułu opóźnienia w realizacji umowy. W sumie wartość przedmiotu sporu wynosi więc 129,6 mln zł.

Zdaniem Qumaka odstąpienie od umowy przez województwo oraz naliczone kary są bezzasadne.