Qumak International, wchodząca w skład grupy Qumak-SEKOM, podpisała umowę z eCenter, na mocy której dostarczyła i wdrożyła oprogramowanie i sprzęt, służące do zarządzania, kontroli i poprawy wydajności łączy internetowych.
Wdrożony został system Load Balancing, zbudowany na bazie sprzętu F5 Networks – BIG IP HA Redundant, BIG IP Enterprise Redundant oraz system kontroli i zarządzania pasmem produkcji Allot Communications.