Quest Dystrybucja współpracuje z partnerami od ponad 10 lat, początkowo jako dystrybutor oprogramowania Quest Software, a po przejęciu tej firmy przez Della w 2012 r. kontynuuje działalność z nowym właścicielem marki. Przez ten czas zrealizowano wdrożenia u ponad 1100 klientów w organizacjach różnej wielkości (co oznacza ponad 1,8 mln sprzedanych licencji). Quest Dystrybucja jest jedynym w Polsce posiadaczem statusu Dell Software Support Providing Partner.

Oferta Quest Dystrybucja została podzielona na siedem obszarów: zarządzanie środowiskami Microsoftu, bezpieczeństwo i kontrola dostępu, monitoring systemów i aplikacji, zarządzanie bazami danych, zarządzanie stacjami roboczymi, zarządzanie wirtualizacją oraz ochrona danych. Oprócz sprzedaży licencji, dystrybutor oferuje wsparcie w postaci testów danego rozwiązania u klienta, instalacji i konfiguracji wykonanych przez certyfikowanych inżynierów bądź nadzoru nad wdrożeniem realizowanym przez partnera. Dostępne jest też wsparcie techniczne po polsku oraz szkolenia dla pracowników partnera i klienta końcowego.

Przedstawiciele Quest Dystrybucja podkreślają, że każda złotówka wydana przez klienta na licencje oprogramowania umożliwia zwielokrotnienie przychodu partnerów ze sprzedaży dodatkowych usług i produktów. Najczęściej są to projekty z zakresu wirtualizacji, monitoringu i zarządzania infrastrukturą oraz backupu i odtwarzania danych. Oprogramowanie Dell Software partnerzy mogą wykorzystywać także do tworzenia i świadczenia własnych usług.

 

TRZY PYTANIA DO…

Roberta Głowackiego, dyrektora handlowego Quest Dystrybucja


CRN Obecnie ok. 80 proc. wdrożeń oprogramowania Dell Software, dystrybuowanego przez Quest Dystrybucja, jest wdrażane przez partnerów. Chcecie zwiększyć ten udział?

Robert Głowacki Tak, co najmniej do 90 proc., co jest elementem realizacji naszej strategii, zakładającej jak najszerszą współpracę z partnerami. Oferujemy im korzyści, które powinny przełożyć się na więcej projektów i większą liczbę nowych klientów korzystających z rozwiązań opartych na oprogramowaniu Dell Software. Liczymy na to, że ta współpraca będzie kończyć się sukcesem i referencją. 

 

CRN Czy w ramach tej strategii szukacie nowych partnerów?

Robert Głowacki Owszem, chociaż równolegle chcemy rozwijać kompetencje obecnych. Zależy nam na tym, aby współpracujący z nami partnerzy rozszerzali swoją wiedzę i doświadczenie, umieli zidentyfikować potrzeby klienta oraz potrafili je zaspokoić wykorzystując konkretne produkty. Ważne dla osiągnięcia sukcesu jest rozpoczęcie współpracy na początku cyklu sprzedaży, który przy tego typu projektach jest dość długi. Dzięki temu partnerzy mogą świadczyć wiele dodatkowych usług przed- i posprzedażnych, związanych zarówno ze studium wykonalności projektu, jak też z działaniami powdrożeniowymi. Na tym etapie my możemy nie mieć wystarczających kompetencji, ale ma je partner.

 

CRN W ramach siedmiu grup produktów oferowanych przez Quest Dystrybucja, w której waszym zdaniem partnerzy powinni najbardziej zintensyfikować swoje działania?

Robert Głowacki Przede wszystkim zachęcamy partnerów do większego zaangażowania w obszarze zarządzania tożsamością i dostępem oraz zarządzania wydajnością aplikacji. Natomiast każda z siedmiu grup produktów z naszej oferty jest warta szczególnego zainteresowania, bo ma potencjał wzrostu i może zapewnić partnerom godziwy zysk.