Komisja nadzorująca działalność giełdy papierów wartościowych – SEC (Securities and Exchange Commision) oraz Unia Europejska zatwierdziły połączenie Działu Dysków Twardych Quantum (Quantum HDD) i Maxtora. Obie firmy ustaliły terminy spotkań udziałowców swoich
przedsiębiorstw. Spotkanie będzie dotyczyło głosowania nad połączeniem Maxtora i Działu Dysków Twardych Quantum, a jego termin ustalono na 30 marca br.

Quantum
www.quantum.com

Maxtor
www.maxtor.com