Największy wzrost – 42,8% wystąpi w grupie usług IaaS (infrastruktura jako serwis).  Natomiast najwięcej pieniędzy wygeneruje sprzedaż SaaS (oprogramowanie jako usługa) – 38,9 mld dolarów, przy dynamice wzrostu  21,7%.

Klientów do usług chmur publicznej najczęściej przyciągają oszczędności budżetowe. Z badania przeprowadzonego przez Gartner wśród klientów biznesowych wynika, iż średnio wynoszą one 14 procent. – Wiele firm zgłasza chęć migracji do chmury publicznej, ale deklaracje nie zawsze idą w parze z podpisaniem umowy.  Wynika to z faktu, iż przeniesienie zasobów do środowiska chmurowego  wiąże się z dużym wyzwaniem. Warto podkreślić, że pomimo znacznego wzrostu popytu na usługi cloud, wciąż istnieje liczna grupa organizacji, które nie mają żadnych planów związanych z migracją do chmury publicznej – tłumaczy Sid Nag z Gartnera. 

Nie tylko niższe koszty zachęcają do podróży w chmury. Wiele firm decyduje się na korzystanie z tego modelu, ponieważ umożliwia om  modernizację infrastruktury bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Przedsiębiorców często nie stać na znaczne wydtaki, a chcą korzystać z wyrafinowanych rozwiązań, stanowiących fundament do przyszłych zastosowań i rozwijania cyfrowego biznesu.  

Chmura publiczna budzi obawy związane z bezpieczeństwem danych i utratą prywatności.  – Stanowisko Gartnera  jest klarowne. Uważamy, że  wiodący dostawcy oferują bezpieczne usługi. Osobną kwestią pozostaje  zachowanie użytkowników, którzy nie zawsze postępują roztropnie.  Potrzebna jest dalsza edukacja, pomagająca przełamać nieuzasadniony lęk przed utratą czy kradzieżą danych przechowywanych w chmurze publicznej – przekonuje Ed Anderson z Gartnera 

W środowisku chmurowym od dawna największą popularnością cieszą się rozwiązania hybrydowe.  Ed Anderson zwraca  uwagę na liczne wyzwania związane z implementacją tego typy systemów. – Niektóre firmy nie planują wdrażać hybrydy ze względu na  problemy związane z integracją, niekompatybilne aplikacje, brak interfejsów czy wsparcia dostawcy.  Wiemy, że  popyt na chmurę publicznej i prywatną będzie systematycznie wzrastać, zaś oba modele znajdą szerokie zastosowanie. Dostawcy usług powinni w najbliższym czasie skoncentrować się na wyzwaniach związanych z uruchamianiem środowiska hybrydowego, aby sprostać wymaganiom przedsiębiorców – podsumowuje Ed Anderson.