Spotkania zaplanowano 18 i 19 maja w Warszawie. CRN Polska jest patronem obu wydarzeń. Konferencję „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym” (18 maja w Ministerstwie Rozwoju) organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne. Spotkanie jest przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem informacji, zwłaszcza w jednostkach administracji publicznej. W trakcie konferencji zostaną poruszone techniczne, ekonomiczne oraz prawne aspekty związane z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wśród poruszanych tematów będzie m.in. zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych, tworzenie kompleksowego planu monitorowania bezpieczeństwa informacji. Zostanie omówiona także tematyka bezpieczeństwa rozwiązań mobilnych i chmurowych.

Więcej informacji na stronie www.bdwsp.pl.

Konferencję „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Szkoły bujają w »chmurach« – między informatyką a programowaniem” (19 maja w siedzibie Microsoftu), organizują PTI i Microsoft. Będzie można poznać strategię MEN w obszarze ICT oraz plany rozwoju sieci dostępowej dla szkół. W programie jest także prezentacja ekspercka dotycząca chmury obliczeniowej w edukacji. W bloku samorządowym zostaną zaprezentowane różne modele współpracy ze szkołami na poziomie regionalnym, odbędzie się również panel dyskusyjny z udziałem samorządowców oraz przedstawicieli PTI i Microsoftu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na tej stronie.

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2016 trwają od marca do czerwca pod hasłem „Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych”. W ramach przedsięwzięcia będą eksponowane innowacyjne obszary rozwoju ICT, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W programie są konferencje, debaty, imprezy informacyjne, konkursy i spotkania. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (2 czerwca), która zostanie połączona z przypadającymi na ten rok uroczystościami 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Więcej informacji oraz program ŚDSI można znaleźć na stronie sdsi.pti.org.pl.