Polskie Towarzystwo Informatyczne przesłało do Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury opinię dotyczącą projektu zakupu komputerów przenośnych z dostępem do Internetu dla pierwszoklasistów. Resort ogłosił zamiar wyposażenia 5 kolejnych roczników w netbooki albo tablety. W ten sposób sprzęt miałoby otrzymać ponad 1,7 mln dzieci, a cała operacja kosztowałaby ok. 1 mld zł. Pieniądze mają pochodzić z konwersji opłat operatorów sieci komórkowych.

PTI zauważa, że zamiar przekazania dzieciom sprzętu na własność rodzi pytania i obawy: – Kto będzie odpowiedzialny za sytuację, gdy komputer ulegnie zniszczeniu/awarii? – pyta towarzystwo – W jaki sposób duża liczba laptopów przynoszonych przez dzieci do szkoły będzie korzystać z zasilania i z dostępu do Internetu? Wymaga to poważnych inwestycji w szkołach – zauważa PTI. To nie koniec wątpliwości: – Jak zapewnić dzieciom dostęp do poprawnych merytorycznie i metodycznie materiałów również poza szkołą? Jak zapobiec przeciążeniu tornistrów dzieci? – napisało PTI w opinii dla ministerstwa.

Zdaniem Polskiego Towarzystwa Informatycznego należy najpierw stworzyć odpowiednią infrastrukturę w szkołach poprzez modernizację sprzętu, doposażenie w laptopy, rzutniki, tablice interaktywne i oprogramowanie, a także zaplanować szkolenia dla nauczycieli.

Opinię na temat projektu Ministerstwa Infrastruktury sformułowała również Koalicja Otwartej Edukacji, która podobnie jak PTI zaleca „całościowe podejście do kwestii rozwoju cyfryzacji polskich szkół, obejmujące zarówno zadania infrastrukturalne, rozwój sieci i wyposażenia w sprzęt cyfrowy, jak i rozwój zasobów edukacyjnych oraz wspieranie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli.”