Rynek fizycznej infrastruktury centrów danych wykazuje odporność w niepewnych czasach. Sprzedaż rośnie pomimo wojny, blokad w Chinach związanych z Covid i problemów gospodarczych na świecie.

Przychody w II kw. 2022 r. zwiększyły się o 9 proc. rok do roku w II kw. 2022 r. – według Dell’Oro Group.

To efekt podwyżek cen sprzętu, ale też nieznacznej poprawy dostępności. Wzrost napędza również w krótkim jak i długim terminie postępująca cyfryzacja i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Eaton, Cyberpower, Huawei i Schneider Electric zyskały udziały w przychodach w II kw. 2022 r. – według Dell’Oro Group.

Co rośnie szybciej

Wydatki na zakup produktów o krótszym cyklu sprzedaży, takich jak jednofazowe zasilacze UPS i rPDU, rosły w tempie dwucyfrowym. Produkty o dłuższym cyklu sprzedaży, np. trójfazowe zasilacze UPS i szafy dystrybucyjne, cechowała niższa dynamika.

Prognozę na cały rok 2022 podniesiono o blisko 2 proc. r/r, do ponad 10 proc. wzrostu – głównie dzięki dwucyfrowej dynamice zakupów dostawców usług w chmurze i kolokacji oraz jednocyfrowym – na średnim poziomie – wzrostem sprzedaży do przedsiębiorstw.

Łańcuch dostaw nie wróci do równowagi w 2023 r.

Oczekuje się, że ograniczenia w łańcuchu dostaw utrzymają się w 2023 r., aczkolwiek sytuacja będzie poprawiać się.

Wzrost sprzedaży do przedsiębiorstw wyhamuje

„Historycznie wysokie zaległości dostawców infrastruktury data center zapewniają rynkowi dobry start w 2023 r. Jednak można spodziewać się, że rosnąca niepewność makroekonomiczna i słabnąca realizacja cen spowolnią wzrost w przyszłym roku, szczególnie w segmencie przedsiębiorstw” – uważa Lucas Beran, główny analityk w Dell’Oro Group.