Zdaniem KGP na rosnącą liczbę przestępstw wpływa coraz większa liczba użytkowników komputerów i podmiotów sprzedających w sieci towary i usługi. Np. w 2005 r. policja odnotowała ponad 3,4 tys. przestępstw popełnionych online, w 2008 r. – 4 tys., a w 2012 r. – 19 tys., co oznacza wzrost o 34,5 proc. w porównaniu z 2011 rokiem.

Z policyjnych statystyk wynika, że najczęściej są to różnego rodzaju oszustwa (np. w 2012 r. – 15,4 tys.). Policja zapewnia, że wykrywalność tego typu przestępstw jest wysoka – w ub.r. średnio w 4 na 5 postępowań został ustalony podejrzany.