Mimo zniesienia pandemicznych blokad wśród przedsiębiorstw przybywa niesolidnych dłużników – ostrzega BIG InfoMonitor. Na koniec czerwca było ich ponad 324 tys., o prawie 4 tys. więcej niż pół roku temu.

Problem faktur przeterminowanych o ponad 60 dni ma 35 proc. MŚP – według badania Keralla Research dla BIG.

To tyle samo co kwartał wcześniej, ale mniej niż na przełomie roku, gdy kłopoty z mocno opóźnianymi rozliczeniami zgłaszało ok. 40 proc. MŚP.

Z kolei na płatności przekładane o ponad miesiąc czeka połowa firm.

Źródło: Badanie Keralla Research dla BIG InfoMonitor


Marnie z mikrofirmami

W ostatnich miesiącach sytuacja w rozliczeniach między firmami, które sprzedają z odroczonym terminem płatności nie poprawiła się, choć kondycja przedsiębiorstw już tak. Obecnie swoją sytuację ocenia tak 6 na 10 mikro, małych i średnich firm, podczas gdy kwartał wcześniej 4 firmy na 10.

O ile wcześniej źle bywało w części wszystkich firm bez względu na wielkość, tym razem kiepsko mają się głównie mikrofirmy, w złej kondycji jest co piąta, przede wszystkim usługowa i budowlana.


Pogorszyło się w usługach

Najtrudniej jest firmom handlowym, gdzie niemal połowa ma odbiorców spóźniających przelewy o ponad 60 dni. I tu akurat niewiele się zmieniło. Kolejna branża, w której opóźnienia są najbardziej rozpowszechnione to transport. Na ociągających się z przelewami zleceniodawców skarży się, tak samo jak w kwietniu, 36 proc. przedsiębiorstw.

Pogorszyło się w usługach, gdzie udział firm z problemami w ściąganiu należności wzrósł z 24 do 31 proc. W przemyśle, podobnie jak wcześniej, niesolidni odbiorcy stanowią wyzwanie dla 29 proc. przedsiębiorstw.

Źródło: Badanie Keralla Research dla BIG InfoMonitor

„Sytuacja w rozliczeniach B2B nieco się ustabilizowała. Niestety na ten obraz ma wpływ m.in. mniejsza liczba wystawianych faktur, bo obroty wielu firm nadal nie powróciły do stanu sprzed pandemii. Ale po części jest to też rezultat sygnalizowanych przez przedsiębiorców ograniczeń w udzielaniu kredytu kupieckiego, większej ostrożności w dobieraniu partnerów oraz szybszej reakcji na problemy ze ściągnięciem należności” – zauważa Sławomir Grzelczak, szef BIG InfoMonitor.