Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło serwis internetowy dla polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach poza krajem.

Zamieszczono w nim odnośniki do platform zamówień publicznych ogłaszanych przez organizacje międzynarodowe, z którymi współpracuje resort (m.in. NATO, UNIDO, OECD, WTO). Serwisy gromadzą postępowania z ok. 130 krajów o wartość kilkudziesięciu mld dol. rocznie.

Informacje na temat międzynarodowych przetargów można uzyskać także pod adresem e-mail ministerstwa: mzp@mpit.gov.pl.

Informator o zagranicznych zamówieniach publicznych ma również PARP.