W okresie kwiecień – czerwiec 2017 r. rozstrzygnięto 2716 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związanych z branżą IT. Z tej puli 2664 wyników dotyczyło wyłącznie IT, czyli nie było powiązane z innymi sektorami. W branży IT w II kw. 2017 r. łączna wartość rozstrzygniętych postępowań wyniosła 1,03 mld zł – według danych Pressinfo.pl, partnera crn.pl.

Oznacza to dalszą stagnację na rynku zamówień publicznych. W I kw. 2017 r. według ustaleń Pressinfo.pl rozstrzygnięto 2811 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT o wartości 1,276 mld zł. Poprawę widać natomiast w porównaniu z fatalnym ub.r., gdy w II kw. 2016 r. rozstrzygnięto 2172 przetargów o wartości 960 mln zł.

Pozytywny jest natomiast fakt, iż liczba rozstrzygnięć w II kw. br. z miesiąca na miesiąc rosła. W czerwcu br. sfinalizowano 38 proc. postępowań z całego kwartału.

Najwięcej przetargów w II kw. br. wygrała firma Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki (73). W pierwszej trójce znalazły się również PH Icod.pl oraz FH Komax 9.

 
 

Firmy, które wygrały największą ilość postępowań w II kw. 2017 r.

Źródło: Pressinfo.pl

 

 

Pod względem łącznej wartości wygranych przetargów zwyciężył Comparex, która zgromadził na swoim koncie ponad 124 mln zł. Kolejne miejsca należały do Sygnity oraz Asseco Poland.

 
 

Firmy, które wygrały przetargi na najwyższe łączne kwoty w II kw. 2017 r.

Źródło: Pressinfo.pl

 

 

Najwięcej rozstrzygnięć w branży IT w II kw. br. jak zwykle zapadło w woj. mazowieckim – 819. Kolejne miejsca zajęły: śląskie (268) oraz pomorskie (217). Najsłabiej wypadło woj. opolskie (34 wyniki).

Województwem, w którym zakończono przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Suma wyników postępowań w tym regionie wyniosła 684 mln zł. Następne w kolejności są: wielkopolskie (53 mln zł) oraz dolnośląskie (41 mln zł). Najniższa wartość wyników przetargów rozstrzygniętych w II kw. br. cechuje woj. świętokrzyskie (3 mln zł).

 
 

Łączne kwoty wygranych postępowań w podziałem na województwa

 


 

Źródło: Pressinfo.pl

 

Wśród wyników, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważały zamówienia na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W II kw. 2017 r. stanowiły one 35 proc. wszystkich przetargów w tej branży (923 wyników). Kolejne miejsce należało do urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 548 wyników (20 proc.) oraz oprogramowania komputerowego – 511 wyników (19 proc.).

 
 

Rozstrzygnięte postępowania z podziałem na przedmiot zamówienia*

*Zestawienie ilościowe – dotyczy tylko przetargów związanych w całości z branżą IT w II kw. 2017 r.

Źródło: Pressinfo.pl

 

Powyższe zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).