Wymiar sprawiedliwości zamierza kupić ponad 13 tys. urządzeń drukujących A4 i A3. Centrum Zakupów dla Sądownictwa otworzyło oferty w dwóch postępowaniach na zawarcie umowy ramowej. Jedno obejmuje drukarki, a drugie urządzenia wielofunkcyjne.

Przetargi obejmują łącznie 13 339 maszyn, w tym 9715 drukarek i 3624 urządzenia MFP. Na sfinansowanie obu zamówień przeznaczono łącznie 57,2 mln zł brutto. W tym budżet na drukarki wynosi 26,8 mln zł, a na urządzenia wielofunkcyjne 30,4 mln zł.

Prawie 10 mln zł na drukarki A4 dla zespołów

Postępowanie obejmujące ponad 9,7 tys. drukarek z budżetem 26,8 mln zł brutto podzielono na 5 części. Największą kwotę – bez mała 10 mln zł – przeznaczono na zakup ponad 2,8 tys. urządzeń mono A4, przeznaczonych dla zespołów.

Części postępowania dotyczące drukarek:

Część 1 – Drukarka typ 1 – mono A4-stanowiskowa – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 5017, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 6 672 610,00 zł brutto

Część 2 – Drukarka typ 1 – mono A4-zespołowa – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 2849,
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 9 971 500,00 zł brutto

Część 3 – Drukarka typ 3 – kolor A4 – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 329,
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 072 540,00 zł brutto

Część 4 – Drukarka typ 5 – wydajna mono A4 – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 1405,
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 8 430 000,00 zł brutto

Część 5 – Drukarka typ 6 – wydajna kolor A4 – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 115,
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 623 300,00 zł brutto.

Przykładowo w cz. 1 (stanowiskowe drukarki A4 mono) wymagane są urządzenia laserowe (lub LED), które drukują z prędkością minimum 33 str./min., w miesiecznym cyklu pracu 20 tys. str., z czasem wydruku pierwszej strony najwyżej 12 sek. (do 6 sek. jest dodatkowo punktowane). Urządzenie powinno mieć kasetę na minimum 250 arkuszy.

W cz. 2 (drukarki A4 mono dla zespołów) sądy chcą kupić maszyny laserowe (lub LED) drukujące z prędkością co najmniej 40 str./min, z miesięcznym cyklem pracy co namniej 100 tys. str. Czas do wydruku pierwszej strony to maksymalnie 10 sek. (krótszy niż 6 sek. jest dodatkowo punktowany). Wymagana jest kaseta na conajmniej 250 arkuszy (500 dodatkowo punktowane) z możliwością rozbudowy do 1000 szt.

W cz. 1 i 2 punktowane są: cena (60), czas wydrukowania pierwszej strony z trybu gotowości (10), pojemność kaset na papier/podajnika (10), materiały eksploatacyjne (10), certyfikat ekologiczny (5), szybkość druku jednostronnego/gwarancja (5).

Oferty złożyło w sumie 7 wykonawców – firm i konsorcjów.

Oto zestawienie ofert obejmujących drukarki

MFP A4 i A3, mono i w kolorze

W postępowaniu dotyczącym urządzeń wielofunkcyjnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa również zamawia sprzęt 5 typów – w sumie 3624 maszyny A4 i A3. W budżecie na ten cel liczącym w sumie 30,4 mln zł najwięcej przeznaczono na zakup 543 urządzeń A3 mono – blisko 11 mln zł.

Części postępowania dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych:

Część 1 – Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – A4 mono – dostawa w maksymalnej ilości 1516 sztuk,
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 4 275 120,00 zł brutto

Część 2 – Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – A4 mono zespołowa – dostawa w maksymalnej ilości 950 sztuk, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 6 650 000,00 zł brutto

Część 3 – Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 – A4 kolor – dostawa w maksymalnej ilości 374 sztuk,
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 2 618 000,00 zł brutto

Część 4 – Urządzenie wielofunkcyjne typ 3 – A3 mono – dostawa w maksymalnej ilości 543 sztuk,
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 10 860 000,00 zł brutto

Część 5 – Urządzenie wielofunkcyjne tym 4 – A3 kolor – dostawa w maksymalnej ilości 241 sztuk,
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 6 025 000,00 zł brutto.

Jeśli chodzi cz. 1, gdzie zamawianych urządzeń jest najwięcej, sądy zostaną wyposażone w urządzenia MFP (drukarka A4, kserokopiarka i skaner kolorowy), drukujące co najmniej 28 str./min, przy miesięcznym cyklu pracy minimum 30 tys. str. Wydruk pierwszej strony ma nastąpić w ciągu najwyżej 10 sek. Skaner powinna cechować rozdzielczość minimum 600 x 600 dpi. Pojemność podajnika głównego to minimum 250 arkuszy.

W cz. 1 kryteria wyboru to cena (60), mat. eksploatacyjne (15), czas wydruku pierwszej strony (10), pojemność podajnika (10), certyfikaty ekologiczne (5).

Co do urządzeń A3 (cz. 4), gdzie budżet na zakupy jest największy, to chodzi o laserowy sprzęt drukujący minimum 40 str./min A4 oraz 15 str./min A3, z miesięcznym cyklem pracy min. 150 tys. str. A4, z kasetą na min. 500 arkuszy A4, z rozdzielczością druku min. 1200 x 1200 dpi.

Oto zestawienie ofert obejmujących urządzanie wielofunkcyjne