Ministerstwo Finansów wybrało wykonawcę w postępowaniu na „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym”. Resort wyasygnował 120,33 mln zł brutto na realizację zamówienia, które składa się z dwóch części.

Część I z budżetem 93,6 mln zł + 9,84 mln zł na opcję obejmuje dostawę serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

Część II z budżetem 14,45 mln zł + 2,46 mln zł w opcji dotyczy oprogramowania.

Jedna oferta, jeden wykonawca

W części I wybór padł na konsorcjum Enigma Systemy Informacji oraz COIG (spółka zależna Wasko), które złożyło jedyną ofertę wartą 86,75 mln zł brutto. W tym zamówienie podstawowe wynosi 76,9 mln zł, a w opcji – 9,84 mln zł.

Służby finansowe kupują m.in. ponad 70 serwerów, większość z 48-rdzeniowymi CPU, dyski SSD 1,6 TB, przełączniki 100 Gb i 1 Gb, routery WAN i internetowe, karty liniowe do przełączników 100 Gb, WAF, load balancery i in. Wykonawca ma także rozbudować macierze Hitachi.

Prawo opcji obejmuje dostawę na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami dowolnego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy. Następnie wykonawca musi zapewnić 3-letni okres gwarancji.

Kryterium oceny ofert stanowiły: cena (60) i termin dostawy (40).

Wykonawcy chcą więcej

W części II była konkurencja, ale wszyscy wykonawcy oczekują sporo więcej, niż resort finansów zarezerwował na realizację zamówienia (16,91 mln zł łącznie z opcją). Tutaj nie doszło jak dotąd do rozstrzygnięcia.

Oferty w cz. II postępowania złożyli:
Integrated Solutions (24,82 mln zł)
Asseco Data Systems (24,57 mln zł)
Symmetry (22,25 mln zł)
S&T Poland (22,89 mln zł)

W tej części w zamówieniu podstawowym (czyli najwyżej za 14,45 mln zł) Ministerstwo Finansów oczekuje od przedsiębiorców dostarczenia następującego oprogramowania:

Windows Server Datacenter 2019 (102 szt.), Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters (36 szt.), Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (13 szt.), Vmware vSphere 6 Enterprise Plus (142 szt.), Vmware vRealize Operations Standard (142 szt.), Vmware Site Recovery Manager Enterprise (10 szt.) oraz Trend Micro Deep Security Manager (142 szt.).

Dopuszczono również równoważny software.

Kryterium wyboru to cena (60) i okres wsparcia technicznego (40). Wszyscy zaoferowali wsparcie przez 48 miesięcy.