Urząd Miasta Łodzi podjął decyzję w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu na utrzymanie systemu informatycznego do zarządzania miejskimi finansami.

Postępowanie ruszyło w sierpniu ub.r. Oferty otwarto na początku grudnia ub.r.

Jak się okazało, jedyną ofertę złożył COIG, spółka zależna Wasko. Jej wartość to 30,37 mln zł brutto. Urząd miasta zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia sporo mniej, bo 11,61 mln zł.

Magistrat postawił w końcu na ofertę COIG, przyznając spółce w kryterium „cena” 30 pkt na 60 pkt możliwych. Punktowano również prace dodatkowe (cena za osobogodzinę) i obsługę zmian prawa.

Tym samym wartość zamówienia podstawowego to 30,37 mln zł, a prawa opcji – dodatkowo 8,68 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest „utrzymanie systemu informatycznego zarządzanie finansami miasta dla Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych przez okres 4 lat” (01.06.2023 r. – 31.05.2027 r). Wykonawca zajmie się utrzymaniem i rozwojem systemu (w tym m.in. modyfikacjami prawnymi, udzieleniem licencji, szkoleniami, asystą techniczną, udzieleniem gwarancji na rozwiązanie i in.).

Opcja przewiduje m.in. 13 tys. dodatkowych roboczogodzin i wydłużenie asysty technicznej o maksymalnie 6 miesięcy.

Jak wygląda architektura systemu

Łódzki system zarządzania miejskimi finansami został wdrożony na bazie oprogramowania standardowego, stanowiącego infrastrukturę oprogramowania systemu. Do realizacji wybrano pakiet Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Integracje z systemami zewnętrznymi są wykonane na bazie korporacyjnej szyny usług Oracle SOA Suite 12.2.1.2.0.

Do zarządzania bazami danych na potrzeby MS Dynamics wykorzystywany jest MS SQL Server 2014 Enterprise, a do uruchomienia SOA Suite – oprogramowanie Oracle Database Standard Edition 11.

Infrastruktura oprogramowania została osadzona na infrastrukturze wirtualizowanej za pomocą Microsoft Hyper-V 2016 oraz Oracle Virtual Machine for x86.