Po trzech miesiącach od ogłoszenia przetargu ZUS otworzył oferty w postępowaniu dotyczącym kolokacji. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kolokacji – najem powierzchni serwerowej i usługi dzierżawy ciemnych włókien, wraz z zapewnieniem infrastruktury towarzyszącej i urządzeń dla centrali ZUS-u.

Na realizację zamówienia ZUS zamierza przeznaczyć 45 mln zł (45 061 339,03 zł brutto).

Wpłynęła tylko jedna oferta, która okazała się ponad dwa razy wyższa niż budżet zamówienia i opiewa na blisko 100 mln zł brutto.

5 lat kolokacji

Według wymagań ZUS-u, uruchomienie kolokacji ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Następnie wykonawca będzie świadczył te usługi przez 5 lat w trybie ciągłym.

Dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych pomiędzy centrum kolokacji a Centralnym Ośrodkiem Obliczeniowym ZUS-u w Warszawie również ma trwać 5 lat. Centrum kolokacji może być oddalone najwyżej o 30 km od COO, co ograniczyło udział w postępowaniu do wykonawców posiadających odpowiednią infrastrukturę w Warszawie i okolicach.

W ciągu 4 tygodni od uruchomienia kolokacji wykonawca musi także dokonać migracji urządzeń z COO ZUS-u do centrum kolokacji w dwóch transzach.

150 mkw powierzchni, 150 kW mocy dla ZUS-u

Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia centrum kolokacji to 150 mkw w tym 30 mkw wolnej przestrzeni dla urządzeń zamawiającego w niestandardowych szafach. Na udostępnianej powierzchni wykonawca ma przygotować 40 szaf rackowych (w tym 35 serwerowych). ZUS wymaga wydzielenia od innych klientów 150 mkw dla jego systemów przetwarzania danych (pomieszczenie lub klatka zamykane na klucz albo kartę).

Infrastruktura zasilająca ma zapewnić do 150 kW mocy dla ZUS-u. Współczynnik efektywności energetycznej (PUE12) musi być przy tym nie większy niż 1,8.

Wymagane SLA wynosi 99,900 proc. dla usługi dzierżawy ciemnych włókien (2 połączenia – trakty) i 99,720 proc. dla usługi udostępnienia urządzeń wykonawcy (jak przełączniki i in.).

Gwarantowany czas usunięcia awarii krytycznej dla usługi kolokacji to 1 godz., a dla dzierżawy ciemnych włókien i udostępnienia urządzeń wykonawcy – 4 godz.