Chodzi o przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, ogłoszony w 2013 r. Stanęła do niego tylko jedna firma – Asseco Poland, która otrzymała kontrakt. Według utajnionego raportu Urzędu Zamówień Publicznych, do którego dotarła Gazeta Wyborcza, naruszono zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Warunki w SIWZ były zaporowe dla konkurentów Asseco. Wymagano np. udziału w realizacji kontraktu 87 specjalistów, oczekując konkretnego doświadczenia. Wśród innych oczekiwań ZUS-u było m.in. takie doświadczenie firmy, jakie można uzyskać przy obsłudze dużego, zaawansowanego systemu zusowskiego (m.in. wartości co najmniej 100 mln zł, z którego korzysta co najmniej 30 tys. klientów).

Stwierdzono także, że dwóch pracowników ZUS było w radzie nadzorczej tej samej fundacji, w której zasiadali przedstawiciele Asseco związani z przetargiem na KSI. Ta informacja wyszła na jaw już w ub.r.

Zdaniem UZP postawione warunki mogły preferować firmę, która już wcześniej obsługiwała KSI (czyli Asseco). Urząd ma też wątpliwości do co bezstronności osób odpowiedzialnych za postępowanie przetargowe.

Z kolei Asseco zwraca uwagę, że żadna firma nie złożyła odwołania od warunków przetargu, z czego wynika, że wymagania ZUS-u nie naruszały zasad uczciwej konkurencji.

Asseco, a wcześniej Prokom, zajmują się w sumie informatyzacją ZUS-u od kilkunastu lat. KSI kosztował jak dotąd ponad 3 mld zł. Np. tylko w 2010 r. ZUS zawarł kontrakty z Asseco dotyczące tego systemu na łączną kwotę ponad 650 mln zł. Również co do tych postępowań UZP zgłaszał wątpliwości w 2012 r. W ub.r. przetargi na KSI z lat 2010 – 2013 wzięła pod lupę Najwyższa Izba Kontroli, stwierdzając, że mogło dojść do nieprawidłowości – nie gwarantowano m.in. dotrzymania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców (np. na złożenie wniosku o udział w postępowaniu było 35 dni, a na zapoznanie się z SIWZ – 2 miesiące, a dokumentacja dotycząca KSI liczyła 10 tys. str.). Dokumentację przekazano CBA. ZUS konsekwentnie odrzuca takie zarzuty.