ZUS ogłosił kolejną inwestycję w poprawę bezpieczeństwa. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania systemu zarządzania tożsamością (SZT) i serwisu (maintenance producenta oprogramowania) nad systemem zarządzania tożsamością oraz systemem jednokrotnego logowania (SSO).

Zakres usług serwisowych obejmuje m.in. wsparcie w zakresie administracji i konfiguracji oprogramowania, rozwiązywanie problemów związanych z instalacją i funkcjonowaniem software’u, dostarczanie aktualizacji.

Od wykonawcy wymagane jest ponadto świadczenie usług dodatkowych (weryfikacja, optymalizacja, zmiana i rozwój SZT) dla posiadanych przez ZUS systemów SZT i SSO w wymiarze od 1 tys. do 10 tys. roboczogodzin.

Na realizację zamówienia ZUS zamierza przeznaczyć blisko 26 mln zł (25 972 680 zł brutto).

W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyła ją spółka Enigma Systemy Ochrony Informacji. Wartość oferty to 25,8 mln zł (25 768 500 zł).

Jedynym kryterium wyboru jest cena (100 proc.).

Termin wykonania zamówienia to 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 26.03.2024 r.

W lipcu br. ZUS ogłosił przetarg na „Cyfrowy bunkier”, który ma zabezpieczyć dane przed atakiem ransomware. Kwota na realizację zamówienia wynosiła 20,75 mln zł brutto. Oferty złożyli Engave i Eskom IT. W październiku br. wykonawcą wybranym do budowy „Cyfrowego bunkra” dla ZUS-u zostało Engave z ofertą wartą blisko 20,4 mln zł.