Armia nie poskąpi grosza na system ERP. Resort obrony gotów jest wydać na ten cel do 80 mln zł. Taki jest budżet przetargu ogłoszonego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych.

Postępowanie dotyczy zawarcia umowy ramowej na dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania, aktualizacji oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ERP w latach 2021 – 2024. Zamówienie obejmuje produkty i licencje SAP. Przetarg ogłoszono w listopadzie 2020 r.

Złożono dwie oferty:
– SAP Polska
Cena – uśredniony minimalny opust (średnia arytmetyczna) 21,13 proc.
– KBJ
Cena – uśredniony minimalny opust (średnia arytmetyczna) 20 proc.

Obaj wykonawcy zaproponowali dostępność do zaoferowanego oprogramowania 60-dniowych licencji testowych oraz przeprowadzenie 5 warsztatów dla wersji testowych oferowanego oprogramowania.

Oferowany czas rozpoczęcia obsługi zgłoszenia problemu T: czas reakcji na zgłoszony problem do 24 godz.

Czas na przedstawienie działań naprawczych SAP określił powyżej 48 godz., a KBJ – do 48 godz.

Informatyczna jednostka MON zamierzała zawrzeć umowę ramową z maksymalnie trzema wykonawcami, więc obie firmy, które złożyły oferty, mogą liczyć na kontrakty.