Centrum Informatyki Resortu Finansów niemal 4 miesiące od otwarcia ofert podjęło decyzję w sprawie wyboru wykonawców w przetargu na dostawę 2,5 tys. drukarek. Na realizację zamówienia przeznaczono 4,24 mln zł brutto (9365 zł w sumie jednostkowej).

Do podpisania umów ramowych wybrano pięciu, czyli niemal wszystkich spośród sześciu wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Informatyczna jednostka fiskusa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4,24 mln zł brutto. Sumę cen jednostkowych oszacowano na 9365 zł brutto.

Wybrani wykonawcy to:
konsorcjum Egida IT Solutions i Intaris (9197,94 zł)
Immitis (7195,50 zł)
Suntar (8597,70 zł)
konsorcjum MBA System i Galaxy Systemy Informatyczne (7023,30 zł)
Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka (3,822 mln zł).

Najwięcej punktów – 100 – zdobyło konsorcjum z MBA System jako liderem, które zaoferowało najniższą cenę w przetargu (7023,30 zł – stawka jednostkowa).

Kryteria wyboru to cena (60) i dodatkowy okres gwarancji (40). Wszyscy zaoferowali dodatkowo 3 lata gwarancji do 2 standardowych.

Z postępowania wykluczono ofertę Spire.

Drukarki małe i duże

Zamówienie obejmuje dostawę 400 drukarek dla małych grup roboczych, 500 kolorowych drukarek laserowych, 500 urządzeń wielofunkcyjnych A4, 500 drukarek przenośnych, 600 drukarek do kodów kreskowych.

Zapadło więcej rozstrzygnięć

Przetargi na drukarki to jedno z kilku postępowań obejmujących zakup sprzętu przez CIRF.

Rozstrzygnięto przetargi na zakup akcesoriów komputerowych oraz na modernizację infrastruktury.

Zapadła również decyzja w sprawie umów ramowych w postępowaniu na dostawę 26 tys. monitorów, gdzie wybrano 7 wykonawców: Suntar, konsorcjum Immitis i Egida IT Solutions, Computex, MBA System, konsorcjum spółek Maxto, Galaxy Systemy Informatyczne, NTT Technology. Najwięcej punktów uzyskał Suntar.