Poczta Polska podpisała z Integrated Solutions umowę na dostawę licencji wsparcia technicznego oraz wsparcia do usług pakietów biurowych, poczty elektronicznej i oprogramowania do stacji roboczych i serwerów.

To jedna z największych umów na dostawę software’u w Polsce, warta 95,24 mln zł brutto. Została podpisana na 3 lata.

Oferta integratora z grupy Orange okazała się najtańsza w postępowaniu, które rozpoczęło się we wrześniu br. Potem poinformowano, jakie oferty wpłynęły.

W przetargu złożono 4 oferty:
Integrated Solutions (95,24 mln zł)
APN Promise (97,97 mln zł)
Crayon (97,25 mln zł)
SoftwareOne (98,58 mln zł)

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena. Poczta zdecydowała się na powierzenie zadania integratorowi z grupy Orange, mimo że jego oferta przekraczała budżet przygotowany na realizację zamówienia (92,63 mln zł brutto).

Prezes: zaoszczędziliśmy 30 mln zł

Szef Poczty Polskiej przekonuje, że mimo wartości umowy bliskiej 100 mln zł państwowy operator i tak sporo zaoszczędzi, zawierając megakontrakt.

„Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy, dotyczącej wykorzystania przez spółkę oprogramowania firmy Microsoft, jako zarząd doprowadziliśmy jednak ostatecznie do tego, że Poczta Polska w zakresie kontraktu odnoszącego się do wykorzystywania technologii Microsoft dokona blisko 30 mln zł brutto oszczędności wobec kosztów analogicznych dostaw ponoszonych w latach ubiegłych” – utrzymuje Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Umowa obejmuje produkty i usługi na potrzeby całej grupy kapitałowej (Poczta Polska, Bank Pocztowy i Poczta Polska Usługi Cyfrowe).

Zamówienie obejmuje dziesiątki tysięcy subskrypcji, w sumie 56 różnych pakietów oprogramowania i usług.

Dużo Microsoftu w Poczcie Polskiej
„Obecnie główne obszary biznesowe Poczty tj. obszar obsługi sprzedaży oraz obszar finansowy korzystają z oprogramowania Microsoft. Technologia tej firmy jest wykorzystywana do bieżącego funkcjonowania prawie 40 tys. stacji roboczych, które w szczególności wykorzystują system operacyjny oraz pakiet biurowy. Ponadto technologia jest wykorzystywana przez około 3 000 serwerów Poczty Polskiej, które obsługują zarówno kluczowe aplikacje spółki, system do obsługi klientów w placówkach, system kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy jak i wspierające inne programy” – wylicza Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska używa prawie 40 tys. komputerów, ponad 20 tys. tabletów do obsługi przesyłek, ok. 500 aplikacji i różnego typu oprogramowania IT. Jest największym pracodawcą w kraju. Zatrudnia ok. 80 tys. osób. Posiada sieć ok. 7,5 tys. placówek.

Więcej przedsięwzięć bez pomocy firm z zewnątrz

W listopadzie br. Poczta Polska oznajmiła, że kluczowe systemy IT będzie wytwarzać i utrzymywać własnymi siłami. Zapowiedziała budowę własnego software house’u. Celem jest zaspokajanie maksymalnie szerokiego zakresu potrzeb całej grupy w obszarze IT.

Poczta chce poprawić kontrolę przesyłek w e-handlu z Chinami

W grudniu br. w ramach wewnętrznych zamówień spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe otrzymała zlecenie przygotowania oprogramowania, które ma wzmocnić system kontroli przesyłek spoza UE na potrzeby podatków i ceł, czyli przede wszystkim uszczelnić e-handel z chińskich platform sprzedażowych (w ramach unijnego projektu „pakiet VAT dla e-commerce”). Nowe rozwiązania mają zostać wdrożone przed 1 lipca 2021 r.