Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby w woj. pomorskim i wielkopolskim, w związku ze śledztwem dotyczącym przetargu na projekt e-administracji.

Jak podaje CBA, zatrzymani byli związani z podmiotem, który jako członek konsorcjum realizował zamówienie publiczne na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej”.

Zatrzymania są związane ze sprawą sprzed lat. Projekt był realizowany od 2009 od 2012 r. Jego wartość to 12,1 mln zł. W tym dofinansowanie w ramach programu Innowacyjna Gospodarka wyniosło 10,3 mln zł.

Zamówienie dotyczyło dostarczenia dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wysokospecjalistycznego oprogramowania do dystrybucji informacji o organizacji oraz opracowania elektronicznej bazy modeli referencyjnych.

Uczelnia przepłaciła ponad 1 mln zł

Według ustaleń śledczych koszt dostarczonego oprogramowania przewyższał o ponad 1,3 mln zł jego realną wartość.

Aby ukryć ten fakt, jako rzekomego wytwórcę software’u wskazano spółkę z siedzibą na Cyprze.

Jak podaje CBA, została ona celowo założona przez osoby zaangażowane w przestępczy proceder, jedynie do udziału w tej transakcji, a „powstała” już po dacie rzekomego wyprodukowania oprogramowania.

Trzej zatrzymani (oraz czwarta osoba, która stawiła się dobrowolnie) w prokuraturze okręgowej w Olsztynie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Kontrola od 2018 r.

Śledztwo to efekt kontroli przeprowadzonej przez delegaturę CBA w Białymstoku w latach 2018 – 2019 dotyczącej projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski…”

Sprawdzono w związku z tym dwa przetargi sprzed ponad dekady: na „Usługi badawcze w zakresie opisu organizacji” z wybraną ofertą na kwotę ok. 6,6 mln z oraz na „Dostawę stacji badawczych wyposażonych w wysokospecjalizowane oprogramowanie” z wybraną ofertą na kwotę 3,3 mln zł.

Projekt miał ustalić i wdrożyć standardy procesów w administracji publicznej na wszystkich szczeblach – zarówno samorządowym jak i państwowym. Z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i innymi polskimi uczelniami miało współpracować 14 urzędów miast, 8 urzędów marszałkowskich i 8 urzędów wojewódzkich.