Oferta Comarchu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

Konsorcjum firm Comarch Polska SA i Comarch SA złożyło ofertę o wartości 203,9 mln zł brutto.
Konkurencyjna oferta Asseco Poland opiewała na 288,9 mln zł.

Oczekiwania największych firm co do wartości kontraktu okazały się znacznie niższe od budżetu założonego przez ZUS, który zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 494,2 mln zł brutto.

Okres obowiązywania umowy z wybranym wykonawcą wyniesie maksymalnie 77 miesięcy (ok. 6,5 roku).

ZUS długo się zastanawiał

Postępowanie ciągnęło się od lutego 2020 r. Oferty otwarto w końcu października 2020 r. Wybór najkorzystniejszej opcji nastąpił więc po ponad 3 miesiącach.

Kryteria wyboru stanowiły: cena (60), test kompetencji technicznych (30) i test kompetencji biznesowych (10).

Comarch uzyskał w sumie wyższą liczbę punktów (85,34) niż Asseco (71,34) dzięki niższej cenie. W kryteriach kompetencyjnych ZUS wyżej punktował Asseco. Zwłaszcza testy techniczne, które polegały na wykonaniu różnych zadań, wypadły wyraźnie na korzyść tej spółki (20 pkt dla Asseco wobec 16,67 pkt dla Comarchu). W teście biznesowym wynik obu firm był zbliżony: 9 pkt do 8,67 pkt na korzyść Asseco).

Asseco zostało wyżej ocenione niż Comarch w kryteriach pozacenowych.

Przetarg z budżetem ponad 600 mln zł

Wspomniany przetarg nie jest jedynym, w którym aktualnie dwie największe polskie firmy informatyczne rywalizują o zamówienia w ZUS. Trwa postępowanie o kontrakt na rozwój KSI ZUS. Tutaj stawka jest wyższa. ZUS przeznaczył na realizację zadania 607 mln zł brutto.