Na początku sierpnia br. Centralny Ośrodek Informatyki ogłosił przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym. Postępowanie podzielono na 4 części.

COI przeznaczył na realizację zamówienia 12,5 mln zł brutto. W tym największy budżet ma cz. 3 (licencje Oracle’a): 9,34 mln zł oraz cz. 1 (dostawa oprogramowania do monitoringu wydajności): 2,819 mln zł.

Jedna oferta na monitoring

W cz. 1 zamawiane są licencje Dbplus Performance monitor for Oracle (32 szt.) oraz Flopsar (48 szt.), wraz ze wsparciem technicznym przez 36 miesięcy.

Jedyną ofertę złożyło konsorcjum T-Systems Polska i Budimpex IT, niemal idealnie wpisując się w stawkę zamawiającego (2,816 mln zł).

Brak chętnych do sprzedaży sprzętu

Nie było ofert w cz. 2 (32 komputery, 34 monitory, urządzenia MFP, czytniki kart inteligentnych i in., media konwertery i in.).

Najwyższy budżet, największa konkurencja

W cz. 3, gdzie COI zamierza wydać ponad 9 mln zł, oferty złożyli:
Transition Technologies SA (9,24 mln zł)
Red Stack Poland (9,27 mln zł)
Konsorcjum Advatech i In4mates (9,31 mln zł)
T-Systems Polska (9,53 mln zł).

Zamówienie w tej części obejmuje 2,2 tys. różnych licencji Oracle’a, w tym m.in. 800 szt. Web Logic Server Standard – Named User Plus (perpetual) oraz 48 Web Logic Server Standard – Procesor. 175 Database EE – Named User Plus (perpetual) oraz 10 szt. Procesor, 175 Partitioning – Named User Plus (perpetual) oraz 10 szt. Procesor, 175 Active Data Guard – Named User Plus (perpetual) oraz 10 szt. Procesor, 175 Advanced Compression – Named User Plus (perpetual) plus 10 szt. Procesor i inne.

Do oprogramowania wymagane jest wsparcie techniczne przez 36 miesięcy.

Kryteria wyboru to cena (60) i termin dostawy (40).

W cz. 4 oczekiwane są m.in. licencje IntelliJ, JFrog i in. Jedyną ofertę złożył SoftPoint (241,8 tys. zł).

Centralny Ośrodek Informatyki to jednostka sektora finansów publicznych, zatrudniająca ponad 500 specjalistów. Realizuje zadania wyznaczone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.