Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło przetarg na "świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego dla Ministerstwa Finansów". Ze zwycięzcami postępowania zostaną zawarte umowy ramowe. Wybrani wykonawcy będą "wypożyczać" specjalistów IT na potrzeby resortu przez 4 lata.

Resort chce ściągnąć fachowców aż 32 specjalizacji. Są to m.in. starszy kierownik projektu, scrum master, ekspert procedur i wdrożeń systemów IT, manager licencji, architekci (biznesowy, IT, ds. sieci, rozwiązań infrastrukturalnych, rozwiązań chmurowych), analitycy (systemowy, biznesowy, techniczny licencji), programiści (Java, baz danych, front-end), administratorzy (serwerów aplikacyjnych, platformy integracyjnej), konsultant bezpieczeństwa IT, big data developer i administrator, tester.

Przy wyborze oferty cena ma 40 proc. wagi, 55 proc. – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, a 5 proc. – realizacja zamówienia przez co najmniej jedną osobę niepełnosprawną.

Wysokość wadium w przetargu określono na 100 tys. zł. Wykonawca musi m.in. wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat (lub 2, jeżeli działa krócej na rynku) minimum dwóch usług tzw. body leasingu specjalistów IT o wartości minimum 300 tys. zł każda.

Otwarcie ofert nastąpi 27 czerwca.

Przetarg dla resortu finansów to kolejny przykład zmian na rynku zamówień publicznych ICT – duże jednostki coraz częściej preferują wynajem fachowców, którzy będą pracować na ich potrzeby, zamiast zlecania całych zadań zewnętrznym podmiotom. Ma to ograniczyć koszty realizacji inwestycji w rozwiązania informatyczne w administracji. W przetargach na specjalistów IT firmy projektowe z branży mają też innych konkurentów – nie tylko przedsiębiorstwa z sektora informatycznego, lecz także podmioty specjalizujące się w "body leasingu".