Polski bank centralny zamierza powiększyć swoje zasoby storage’u. W ogłoszonym w maju br. postępowaniu zarezerwował na ten cel w sumie 2,75 mln zł brutto.

Zamówienie rozpisano na 4 części, w których każda obejmuje również usługi serwisowe:

Cz. 1 – zakup trzech macierzy dyskowych – na ten cel NBP przeznaczył 1 131 600 zł brutto
Cz. 2 – rozbudowa macierzy Pure Storage FA X70R3 – 621 150 zł brutto
Cz. 3 – rozbudowa macierzy Netapp serii FAS – 750 300 zł brutto
Cz. 4 – rozbudowa systemu wirtualizacji pamięci masowej IBM System Storage SVC Storage Engine – 241 949,61 zł.

O zamówienia rywalizuje 7 wykonawców. Oferty złożyli:
Comtegra
4Egro
Matic
Cloudware
Decsoft
Iton System
Averbit

Wszyscy integratorzy złożyli oferty dla cz. 1, w której wartość zamówienia jest najwyższa. Najniższą cenę zaoferowała warszawska spółka Iton System (1,04 mln zł).

W cz. 2 oferty na rozbudowę macierzy Pure Storage złożyli Comtegra i Iton System. Niższą cenę zaproponowała Comtegra. Jest ona jedynie o 3 gr niższa od budżetu zamawiającego (621 149,97 zł).

W cz. 3 jedyną ofertę na rozbudowę macierzy Netapp złożyła Comtegra (745 049,50 zł).

W cz. 4 rywalizują Maric, Cloudware i Averbit. Najniższą cenę zaoferowało Cloudware (200 688,05 zł).

Dla części 2, 3 i 4 cena jest jedynym kryterium wyboru wykonawcy.

Ponad 3 lata na realizację zamówienia

W części 1 – dostarczenie trzech macierzy oraz świadczenie serwisu – zamówienie będzie realizowane przez 38 miesięcy.

Kryteria wyboru to cena (90) i parametry techniczne (10).

210 TB na SSD i flash

Otóż wymaganie jest takie, by przestrzeń dyskowa macierzy wynosiła łącznie minimum 210 TB RAW. Dodatkowe 10 pkt jest przyznawane za wykorzystanie tylko dysków SSD (self-encrypting) 2,5 cala lub flash card (self-encrypting). Wszyscy wykonawcy spełnili ten warunek.

Macierz musi być wyposażona m.in. w co najmniej 128 GB pamięci cache oraz 8 portów FC 32Gbps.

Oczekiwane jest szyfrowanie AES-256 lub silniejsze. Macierz powinna mieć mechanizmy kompresji i deduplikacji. Wymagane jest dostarczenie oprogramowania wraz z licencjami do zarządzania trzema macierzami z jednej konsoli.