Ochrona zdrowia będzie potrzebować nowych licencji na oprogramowanie Microsoftu. Centrum e-Zdrowia ogłosiło przetarg w tej sprawie. Przedmiotem zamówienia jest pozyskiwanie i dostarczanie w warunkach licencjonowania grupowego (EA) lub Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) wszystkich typów licencji, aktualizacji lub subskrypcji na oprogramowanie producenta wraz ze wsparciem Microsoftu i wykonawcy.

Budżet zamówienia to 7,5 mln zł brutto.

Wpłynęły cztery oferty.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa ramowa na 3 lata. Jedynym kryterium wyboru jest cena.

Subskrypcje, wsparcie i testy

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy/aktualizacji lub subskrypcji aktualnego oprogramowania, wsparcia technicznego, eksperckiego i zapewnienia możliwości testowania oprogramowania bez obowiązku zakupu przez minimum 30 dni.

Integrator, który będzie realizował zamówienie, musi dysponować zespołem minimum 6 ekspertów, którzy łącznie posiadają wiedzę i doświadczenie obejmujące znajomość administracyjną Windows Server, Exchange, Office 365, MSSQL, SCCM i architektury rozwiązań Microsoftu. Takie wymagania stawia Centrum e-Zdrowia.