Pentacomp Systemy Informatyczne został wybrany wykonawcą w przetargu na budowę platformy e-Zamówienia, który został ogłoszony przez Urząd Zamówień Publicznych we wrześniu ub.r.

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na wybór oferty tej spółki jako najkorzystniejszej. Wyrok oznacza, że UZP może kontynuować procedurę przetargową zmierzającą do podpisania umowy. Pentacomp zbuduje platformę do przetargów publicznych za 28,17 mln zł brutto. UZP zamierzał przeznaczyć na realizację zadania 21,61 mln zł.

Kryteria wyboru stanowiły: cena (60 pkt), doświadczenie i wiedza dewelopera/programisty zaangażowanego w realizację zamówienia (15 pkt), doświadczenie i wiedza analityka zaangażowanego w realizację zamówienia (10 pkt), wydłużenie okresu ważności licencji na BI (5 pkt), dodatkowe godziny przeznaczone na modyfikacje platformy zaoferowane w okresie stabilizacji (10 pkt).

Odwołanie do KIO złożyła spółka Portal PZP, która zaoferowała niższą cenę (23,5 mln zł), ale UZP nisko oceniło jej doświadczenie i wiedzę. W kryteriach doświadczenie i wiedza dewelopera/programisty oraz doświadczenie i wiedza analityka spółka otrzymała 0 pkt.

Krajowa Izba Odwoławcza kolejny raz zajęła się sprawą przetargu.

Początkowo wybrano ofertę z najniższą ceną (11,99 mln zł), którą złożyło konsorcjum European Dynamics, utworzone przez spółki zarejestrowane w Luksemburgu i Grecji.  Jednak po odwołaniu KIO, które uznała, że cena zaproponowana przez konsorcjum jest rażąco niska, wybór UZP padł na Pentacomp.

Postępowanie "na budowę platformy e-Zamówienia oraz usługi inżyniera kontraktu" składa się z 2 części. Wybrana spółka zajmie się częścią 1: zaprojektowanie, budowa i wdrożenie platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego i utrzymania przez 12 miesięcy. Realizacja pierwszej fazy zadania ma nastąpić do końca czerwca 2022 r.

Część 2 obejmuje świadczenie usług doradztwa i wsparcia dla UZP.

Jedyną ofertę złożył CA Consulting (2,64 mln zł).

Platforma e-Zamówienia ma ułatwić i skrócić czynności związane z zamówieniami publicznymi. Zostaną udostępnione usługi komunikacji online i wymiany informacji przez uczestników postępowania na wszystkich jego etapach. Nowy system zastąpi tymczasowy Miniportal UZP.