Centrum Obsługi Administracji Rządowej potrzebuje fachowców IT. Trwa postępowanie na tzw. body leasing, czyli „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT”.

Oferty w przetargu na pracę specjalistów IT okazały się wyraźnie wyższe, niż budżet przygotowany przez COAR, czyli ok. 3,7 mln zł (a dokładnie 3 717 000 zł brutto).

Oferty złożyło 5 wykonawców:

Jak widać najniższa proponowana stawka to ok. 4,4 mln zł.

Rządowa jednostka potrzebuje specjalistów na czas od 8 do 15 miesięcy. Na ten maksymalny okres zostanie zawarta umowa ramowa z wybranym wykonawcą.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zamierza skorzystać z usług fachowców 10 specjalizacji.

Kryteria wyboru wykonawcy to cena (60) i dostępność konsultantów (40).

Maksymalny czas oczekiwania na udostępnienie konsultanta wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez wykonawcę podpisanego zlecenia wykonania usług. Najwięcej punktów w przetargu można uzyskać, gdy firma jest gotowa udostępnić rządowemu centrum swojego fachowca w ciągu 1-5 dni. Kryterium dostępności obejmuje też czas wymiany konsultantów. Maksymalnie jest to 6-7 dni.