ZUS zamknął już duży przetarg na zakup sprzętu komputerowego, na który przeznaczył w sumie 52 mln zł.

Postępowanie zostało podzielone na cztery części. Oferty złożyło w sumie 12 wykonawców.

W lipcu br. rozstrzygnięto postępowanie w części A i B, gdzie zamówienie podstawowe i opcja obejmują w sumie zakup 6750 komputerów stacjonarnych z monitorami, w tym 4,5 tys. w zamówieniu podstawowym. Na ten cel ZUS przeznaczył blisko 30 mln zł. Wybranym wykonawcą został Immitis.

Na początku września br. zapadły decyzje ZUS-u dotyczące pozostałych dwóch części przetargu.

W części C – zakup 500 laptopów w ekranem 15 – 15,9 cali – zostało wybrane konsorcjum NTT System, NTT Technology i Eurokerg z ofertą wartą blisko 2,4 mln zł. Budżet ZUS przekraczał tutaj 3 mln zł.

W części D – zakup 2250 laptopów, w tym 1500 szt. w zamówieniu podstawowym oraz 750 szt. w opcji, plus monitory – ZUS wybrał Immitis. Tym samym na korzyść bydgoskiej spółki rozstrzygnięto trzy spośród czterech części przetargu.

Oferta spółki w cz. D była warta 14,4 mln zł, czyli okazała się sporo niższa niż budżet ZUS na ten cel – ponad 19,5 mln zł.