Centrum Obsługi Administracji Rządowej pokazało oferty w megaprzetargu na zakup 394 tys. laptopów dla uczniów. Został ogłoszony w końcu stycznia br. Wówczas zapowiadano zakup 363 tys. urządzeń, jednak w trakcie postępowania podbito tę liczbę.

Na realizację zamówienia władze zamierzają przeznaczyć blisko 1,2 mld zł (dokładnie 1 183 026 169,62 zł brutto). Szacowana liczba sprzętu w ramach postępowania to 394 346 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, z przeznaczeniem do użytku dla uczniów. Laptopy mają trafić do czwartoklasistów już we wrześniu br.

Z wybranymi kilkoma wykonawcami (nie sprecyzowano liczby) zostanie zawarta umowa ramowa. Kryterium wyboru w 100 proc. jest cena. Umowa ramowa obowiązuje przez 33 miesiące od jej zawarcia lub do wyczerpania środków na jej realizację.

Na podstawie umowy ramowej COAR może zawierać umowy wykonawcze do łącznej kwoty 3 mld zł (dokładnie 3 019 152 471,90 zł brutto). Jest to górna granica zobowiązań, jaką zamawiający może zaciągnąć na podstawie umowy ramowej łącznie wobec wykonawców, z którymi zawarł taką umowę.

Oto zestawienie ofert

Dwie podane stawki mieszczą się w budżecie postępowania.
Ofertę z najniższą ceną złożył x-kom ze stawką 2952 zł za 1 laptop. Drugą jest oferta MPD Polska ITS z ceną 2998,74 zł. Obie firmy zaproponowały sprzęt Asusa.

Ceny podane przez firmy w ramach oferty są cenami maksymalnymi. Spodziewamy się, że w toku składania ofert w zamówieniu wykonawczym będą one jeszcze niższe” – komentuje Cyfryzacja KPRM.

W ramach oceny ofert wykonawczych kryterium wyboru w 100 proc. będzie cena.

„W kolejnym etapie przetargu COAR sprawdzi, czy firmy spełniają warunki zapisane w dokumentacji przetargowej. Te, które spełnią wymogi formalne i podpiszą umowy ramowe, zostaną zaproszone do złożenia ofert w zamówieniach wykonawczych” – stwierdzono.

Wyciąg​ z ofert i​ deklarowane​ przez​ potencjalnych wykonawców​ parametry komputerów

Jakiego sprzętu chce COAR

Zamawiający oczekuje laptopów z co najmniej 13-calowym ekranem Full HD z matową matrycą (lub ze zintegrowaną przez producenta powłoką antyodblaskową) i zainstalowanym systemem operacyjnym.

Wymagana jest wydajność co najmniej 1100 pkt w teście CrossMark, minimum 8 GB RAM z możliwością rozbudowy do 16 GB (min. 1 złącze dostępne dla użytkownika), 256 GB SSD, złącze RJ-45 lub USB-C dostosowanym do tej funkcji, minimum 2 porty komunikacyjne, np. USB, moduł Wi-Fi 5, bateria o pojemności przynajmniej 37 Wh (Li-Ion i/lub Li-Po).

Maksymalna dopuszczalna waga urządzenia wraz z baterią to 2,5 kg. Laptopy mają mieć również wbudowane sprzętowe mechanizmy szyfrujące i bezpieczeństwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny, minimum układ TPM 2.0 z SHA-256.

Gwarancja producenta to minimum 36 miesięcy z serwisem na terytorium Polski. Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie może być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w miejscu użytkowania komputera na terytorium Polski w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Zamówienie jest realizowane w ramach komponentu C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności (C2.1.2 „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia”).