Zbliża się finalna rozgrywka w megaprzetargu na 394 tys. laptopów dla uczniów IV klas. Do podpisania umowy ramowej w maju br. wybrano wszystkich 14 wykonawców (są to w większości konsorcja), którzy złożyli oferty.

„Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, umowy wykonawcze będą zawierane w lipcu” – poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w RMF FM. Jednocześnie zastrzegł, że gdyby firmy uczestniczące w postępowaniu złożyły odwołania, termin ten może zostać przesunięty. Po podpisaniu umów wykonawczych będzie 30 dni na dostarczenie laptopów. Sprzęt mają dostać czwartoklasiści na początku roku szkolnego.

Zdaniem ministra zamawiane laptopy będą kosztować ok. 2,5 tys. zł na szt. W ofertach złożonych w przetargu w kwietniu br. najniższa stawka za 1 laptopa to blisko 3 tys. zł (2952 zł brutto). Z tym że resort cyfryzacji już wcześniej komunikował, że podane ceny ofertowe są stawkami maksymalnymi i spodziewa się, że w zamówieniu wykonawczym będą niższe.

Według specyfikacji przetargowej umowy wykonawcze mogą zostać zawarte do sumy 3 mld zł (jest to maksymalny limit dla wszystkich wykonawców łącznie).

Minister Cieszyński powiedział również w RMF FM, że w różnych regionach może zostać kupiony sprzęt różnych marek (z czego wynika, że niekoniecznie wszyscy czwartoklasiści w kraju otrzymają ten sam model laptopa, najtaniej oferowany w przetargu). W związku z tym jednostkowe ceny zamówionych laptopów mogą różnić się w zależności od regionu.

Do umowy ramowej wybrano wykonawców z ofertami laptopów następujących producentów: