Zapadło rozstrzygnięcie w przetargu dotyczącym modernizacji infrastruktury informatycznej, ogłoszonym przez Centrum Informatyki Resortu Finansów. Wybór padł na Symmetry. Zawarto umowę na realizację projektu o wartości ponad 28 mln zł brutto.

Oferty otwarto w lutym br. Oprócz Symmetry złożyli je również ITT-Pro (29,229 mln zł) oraz Wasko (29,68 mln zł). Okazały się nieco wyższe od kwoty, jaką CIRF przygotował na sfinansowanie zamówienia (29,228 mln zł brutto, w tym 15,64 mln zł na zamówienie podstawowe oraz 13,6 mln zł na opcję).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy all-flash (2 PiB, z opcją rozbudowy do 4 PiB) wraz z oprogramowaniem, gwarancją i usługami.

Symmetry jako pierwsza spółka w Europie wdroży dla CIRF rozwiązanie oparte o macierz Huawei OceanStor Dorado 18000 V6, która jest obecnie największym na świecie systemem dyskowym, skalowalnym do 32 kontrolerów i 6400 dysków w architekturze NVMe i Full Mesh, z wbudowanym modułem akceleracji AI.

„Bardzo duże skomplikowanie projektu”

„Skalę skomplikowania tego projektu oceniamy jako bardzo dużą, co jest związane z przeprowadzeniem procesu migracji znacznej ilości zasobów z istniejącej infrastruktury kilku podstawowych macierzy posiadanych przez CIRF, na których pracuje wiele systemów krytycznych” – komentuje Paweł Bociąga, prezes Symmetry.

Zgodnie z zamówieniem zakres prac obejmie instalację, konfigurację i integrację dostarczonej infrastruktury sprzętowej ze środowiskiem informatycznym CIRF.

Łączy się to z koniecznością przeprowadzenia audytu całego środowiska informatycznego klienta oraz analizy umożliwiającej wybór odpowiedniego sposobu migracji danych. Jednocześnie proces migracji nastąpi w sposób umożliwiający zachowanie pełnej ciągłości działania systemów krytycznych informatycznej jednostki resortu finansów.

Macierz zostanie zintegrowana z funkcjonującym oprogramowaniem backupu klienta – systemami Commvault oraz IBM Spectrum Protect.

Zakres projektu obejmuje także usunięcie z infrastruktury CIRF starych urządzeń pozbawionych danych, rekonfigurację sieci SAN oraz utylizację nośników danych.

Ponadto Symmetry opracuje i dostarczy projekt techniczny, projekt migracji danych, dokumentację powykonawczą oraz procedury administracyjno-operacyjne.

Kontrakt przewiduje udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 71 miesięcy wraz z asystą techniczną obejmującą 720 roboczogodzin.

Dostawa macierzy wraz z oprogramowaniem, wykonanie i dostarczenie projektu migracji danych oraz prace wdrożeniowe związane z instalacją, konfiguracją, integracją, jak również wykonanie testów akceptacyjnych nastąpi w terminie do 60 dni od dnia podpisania kontraktu. Z kolei migracja danych zostanie zrealizowana w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy.