Centrum Informatyki Resortu Finansów inwestuje w usprawnienie obsługi na wschodnich granicach kraju. W ogłoszonym na początku stycznia br. przetargu przeznaczono 32 mln zł na dostawę i wdrożenie systemu Wi-Fi na przejściach granicznych wraz z centralnym systemem zarządzania.

Zamówienie obejmuje m.in. projekt, testy, dostawę centralnego sytemu zarządzania oraz systemu Wi-Fi, w tym urządzeń z oprogramowaniem, konfigurację, uruchomienie, wdrożenia, szkolenia, gwarancję.

Kryteria wyboru to cena (60), okres gwarancji wykonawcy (30), czas usunięcia awarii dla CSZ (10).

Czas usunięcia pojedynczej awarii centralnego sytemu zarządzania określono na 24 godz. Z tym że dopuszczalny łączny czas niedostępności systemu w ciągu roku nie może przekroczyć 48 godz.

Dostawy, wdrożenia, konfiguracje i uruchomienie mają nastąpić w trzech etapach w czasie od 8 do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

Środowisko sieciowe

Obecne środowisko sieci rozległej WAN RF jest oparte na usłudze MPLS IP VPN, świadczonej przez operatora telekomunikacyjnego. Sieć WAN RF obejmuje swoim zasięgiem ok. 700 lokalizacji.

Lista lokalizacji w ramach przetargu to 23 oddziały celne, gdzie przepustowość łączy WAN wynosi 20 – 40 Mb/s, oraz sam CIRF (5 Mb/s).

Jaki sprzęt zostanie wdrożony

Wśród wymaganego sprzętu są zewnętrzne i wewnętrzne punkty dostępowe, kontrolery sieci bezprzewodowej, przełączniki dostępowe wewnętrzne i zewnętrzne.

Przykładowo zewnętrzny access point powinien mieć co najmniej 1 interfejs Gigabit Ethernet SFP wraz z wkładkami oraz 1 interfejs 10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ45) i działać w standardzie Wi-Fi 6. Dla wewnętrznych AP wymagany jest minimum 1 interfejs 100/1000 Mb/s Ethernet (RJ45).

Lokalny kontroler potrzebuje natomiast minimum 2 porty 10GBASE-X ze stykiem definiowanym przez SFP+ wraz z niezbędnymi modułami (transceiver do portów SFP+) oraz 2 porty gigabitowe 10/100/1000 BaseT.

Zewnętrzny switch musi posiadać minimum 2×10 GbE SFP+ wraz z niezbędnymi modułami (transceiver do portów SFP+) oraz 1 GbE SFP plus transceiver do portów SFP.

Elementy centralnego systemu zarządzania muszą być dostarczone jako urządzenia dedykowane lub w formie maszyn wirtualnych wraz z systemem wirtualizacji w wariancie odpornym na awarie.