Centrum e-Zdrowia, które odpowiada za projekty i działanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia, zamawia serwery i przełączniki SAN.

W przetargu na serwery zamierza przeznaczyć 8,86 mln zł brutto, w tym 7,53 mln zł na zamówienie podstawowe oraz 1,33 mln zł na opcjonalne.

Oferty złożyli:

WykonawcaCena brutto oferty za
wykonanie całości przedmiotu
zamówienia (zł)

Konsorcjum Maxto ITS i Maxto
4 554 923,70
Perceptus7 331 786,40
IT Solution Factor4 425 964,35

Zamówienie obejmuje 31 serwerów aplikacyjnych (25 w zamówieniu gwarantowanym plus 6 w opcji), 4 serwery przetwarzania oraz 6 serwerów storage,

W przypadku serwerów aplikacyjnych Centrum e-Zdrowia potrzebuje maszyn rack z dwoma procesorami po 32 rdzeni każdy (min. 2,25 GHz) z wynikiem co najmniej 410 pkt w SPECrate2017, 2 TB RAM 3200 MHz, wyposażonych w m.in. w dwa dyski SSD 480 GB, 4 porty 10/25Gbs, 2 porty FC 32Gb, 8 gniazd PCI-Express 4 generacji.

Jedynym kryterium wyboru jest cena. Termin realizacji zamówienia to 40 dni roboczych od podpisania umowy.

8 mln zł na przełączniki

Centrum e-Zdrowia kupuje także przełączniki SAN. W tym przypadku budżet zamówienia wynosi 8,32 mln zł brutto.

Cena jednej z ofert okazała się o ponad połowę niższa od tej kwoty.

Oferty złożyli:

Wykonawca Cena ofertowa brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia (zł)
S&T Poland 4 793 310,00
IT Solution Factor7 244 626,20
Cloudware Polska3 675 792,64

Tutaj również cena ma 100 proc. wagi przy wyborze wykonawcy.

Centrum zgłosiło zapotrzebowanie na dwa typy przełączników SAN.

Jeden typ (4 szt.) to urządzenia oparte o technologię FibreChannel 32Gbs, z możliwością instalacji kart FC 64Gbs. Wymagane jest dostarczenie min. 192 portów o prędkości minimum 32 Gbs do obsługi urządzeń. W typie 2 (8 szt.) potrzebne jest m.in. minimum 48 aktywnych portów FC i obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie.

Do tego zamawiany jest system zarządzająco-monitorujący.

Informatyczna jednostka ochrony zdrowia oczekuje, że w ramach wdrożenia integrator wykona zrzut i przeniesie (odwzoruje) na dostarczone urządzenia. konfigurację z obecnie używanych przez centrum urządzeń SAN HP SN8000B (4 szt.), Brocade 6510 (4 szt.), EMC 6510b (2 szt.), i Brocade 5100 (2 szt.).