Od 1 kwietnia br. nowa spółka Alstor SDS (przejęła część biznesu Alstor Sp.j.) przenosiła umowy z dostawcami, których produkty stanowią trzon portfolio nowej firmy.

Po dwóch miesiącach wszystkie umowy dystrybucyjne dotyczące takich działów jak infrastruktura IT i data center, zarządzanie i bezpieczeństwo IT, serwery i pamięci masowe, sieci informatyczne, DMS zostały przeniesione na Alstor SDS – poinformował dystrybutor.  

O dywersyfikacji działalności Alstor poinformował na początku kwietnia br. 

Po zmianach Alstor Sp.j. zajmuje się dystrybucją w trzech obszarach: rozwiązań medycznych, produktów konsumenckich i rozwiązań obrazowania. 

Alstor SDS oferuje rozwiązania infrastrukturalne, do centrów danych i sieci informatycznych, do przetwarzania dokumentów (DMS).

„Oferta obu spółek znacząco różni się między sobą, co umożliwia wyeliminowanie negatywnych efektów konkurencyjnych. Oba podmioty mają bardzo dobre wyniki, a jeżeli tego wymaga klient to współpracują przy większych projektach” – zapewnia Marcin Cichecki, dyrektor handlowy Alstor SDS. Od 1999 r. był związany z Alstorem. Ostatnio kierował działem zaawansowanych systemów IT (UPS-y, serwery, storage, backup, sieci).

Alstor SDS zapowiada poszerzenie portfolio. Informuje, że obecnie negocjuje z kilkoma znaczącymi producentami sprzętu. Ostatnio portfolio firmy powiększyło się o rozwiązania ScaleMP, H5 audits, Logic Vein.