W ramach tarczy antykryzysowej 4.0 przyjęto przepisy antyprzejęciowe. Mają zabezpieczyć polskie spółki przed wrogim przejęciem przez zagraniczne podmioty – pod szczególną ochroną znalazły się m.in. firmy telekomunikacyjne oraz dostawcy oprogramowania, tworzący software wykorzystywany w kluczowych dla społeczeństwa sektorach: energetyka i paliwa, transport, zaopatrzenie w wodę i żywność, zaopatrzenie w gotówkę i transakcje kartami, sektor medyczny..

Jeżeli wymienione firmy osiągają co najmniej 10 mln euro rocznych przychodów (w jednym z dwóch poprzednich lat), a zagraniczny podmiot zamierza objąć w którejś z nich co najmniej 20 proc. udziałów, wymagana będzie zgoda UOKiK.

Dotyczy to inwestorów spoza krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). To poszerza grono firm, które mogą inwestować bez specjalnych zezwoleń – w pierwotnej wersji ulgowo potraktowano tylko podmioty z UE. Dzięki poluzowaniu obostrzeń notyfikacji UOKiK nie będą potrzebować nie tylko inwestorzy z krajów Unii, lecz także m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, Izraela, Japonii, Korei Płd., Australii i Nowej Zelandii.

Nadal ograniczenia dotyczą jednak m.in. potencjalnych zainteresowanych zakupem udziałów w polskiej firmie z Chin i Hongkongu czy z Rosji.

Muszą oni zgłaszać się do UOKiK, który oceni, czy zagraniczny inwestor chce dokonać wrogiego przejęcia polskiego podmiotu. Taka procedura ma zapobiec wykupieniu spółek przeżywających przejściowe problemy z powodu pandemii. Za brak zgłoszenia transakcji UOKIK grozi do 50 mln zł grzywny i nawet 5 lat więzienia.

Wcześniej organizacje przedsiębiorców, jak Konfederacja Lewiatan i Rada Przedsiębiorczości, ostrzegały, że restrykcje zniechęcą inwestorów ze szkodą dla polskich podmiotów, które mogą potrzebować dofinansowania by przetrwać lub rozwijać się. Częściowo uwzględniono ich postulaty poszerzając listę krajów, z których kapitał nie potrzebuje zezwolenia UOKiK na akwizycję. Ograniczono również wymagane notyfikacje dla producentów oprogramowania do firm dostarczających rozwiązania dla krytycznych sektorów gospodarki.