Wcześniej Przemysław Soroka był wiceprezesem zarządu i dyrektorem finansowym w SMT. Jako szef finansów ITMagination będzie wspierać realizację strategii rozwoju grupy kapitałowej, która w perspektywie najbliższych kilku lat zakłada podwajanie przychodów i zatrudnienia rok do roku, a także globalną ekspansję. W 2015 r. przychody ITMagination wyniosły 43,5 mln zł, a załoga powiększyła się ze 176 do 276 osób.

Przemysław Soroka na stanowisku CFO w szczególności odpowiada za zarządzanie płynnością finansową, optymalizację podatkową, przygotowywanie i kontrolę budżetów spółek, nadzór nad procedurami finansowymi oraz identyfikację możliwości rozwoju grupy kapitałowej.

Nowy dyrektor finansowy ITMagination ma blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania dużymi projektami inwestycyjnymi oraz analityki finansowej. W SMT był od kwietnia 2014 r., odpowiadał za strategię finansową oraz optymalizację operacji finansowych grupy kapitałowej. Do jego obowiązków należało w szczególności zarządzanie przepływami pieniężnymi, raportowanie, optymalizacja podatkowa, utrzymanie ładu korporacyjnego oraz wparcie głównych projektów i transakcji fuzji i przejęć. Pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu uczestniczył w ustalaniu strategii spółki i nadzorowaniu jej realizacji. Zajmował się również sprzedażą spółki zależnej SMT – Software Services.

Wcześniej Przemysław Soroka zajmował stanowisko dyrektora finansowego w funduszu inwestycyjnym Segro oraz członka zarządu w polskiej, czeskiej i węgierskiej spółce (2011 – 2014), poprzednio był menedżerem finansowym w Empiku (2007 – 2011). W trakcie swojej kariery pełnił także funkcję menadżera w dziale audytu oraz doradztwa biznesowego w EY, zajmował się audytem wewnętrznym w centrali korporacyjnej Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Pracował również w departamencie audytu KPMG.

Przemysław Soroka jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej.