Przemysław Fabiś został wybrany do rady na VI kadencję w czerwcu ub.r. Był przewodniczącym także w poprzedniej kadencji. Menedżer od 2011 r. jest prezesem Eltel Networks. Wcześniej był dyrektorem finansowym spółki. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach audytu Ernst & Young oraz HLB Frąckowiak i Wspólnicy. Przemysław Fabiś jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jego specjalność to 'Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw’. Ma uprawnienia biegłego rewidenta oraz status ACCA affiliate.

Wiceprzewodniczącym rady nadzorczej NTT System został ponownie Davinder Singh Loomba, który uczestniczył w zakładaniu firmy. Od 1992 r. do 2013 r. był wspólnikiem i członkiem zarządu spółki Maharaja. Funkcję sekretarza rady powierzono tak jak poprzednio Grzegorzowi Kurkowi.

Obecnie rada nadzorcza NTT System składa się z 5 osób. Oprócz wymienionych menedżerów zasiadają w niej także Janusz Cieślak i Andrzej Rymuza.