Przemysł 4.0 pozostał głównym obszarem zastosowania rozwiązań IoT – wskazało na niego 18 proc. respondentów. Wzrasta jednak zdecydowanie  znaczenie systemów Internetu Rzeczy w dziedzinie zarządzania energią. W zeszłorocznej edycji badania na obszar ten wskazało 10 proc. respondentów, w 2022 roku już 16 proc. Wzrost cen energii, który nastąpił na świecie już po przeprowadzeniu badania, pozwala przypuszczać, że zarządzanie energią może stać się jeszcze ważniejsze w 2023 r.

Nastąpiła też radykalna zmiana w podejściu do wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji w systemach IoT. Inżynierowie mają chętniej wdrażać rozwiązania AI, ponieważ znajdują już sposoby wykorzystania jej do ulepszenia produktów i zwiększenia wartości dodanej systemów. Na podstawie wyników badania Farnell wskazuje również na dużą różnorodność wdrażanych czujników, co odzwierciedla szeroki zakres zastosowań systemów IoT. Ogromna różnorodność zastosowań IoT wskazuje zdaniem tej firmy na potrzebę wsparcia ze strony dostawców, którzy oferują szerokie portfolio produktów — od komputerów jednopłytkowych (SBC), przez mikroprocesory (MPU), moduły komunikacji bezprzewodowej, po czujniki — dzięki czemu inżynierowie mogą znaleźć produkty najlepiej spełniające ich wymagania.

Co napędza rynek rozwiązań dla IoT? Źródło: Farnell

Czynniki, które mają wpływ na wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT)

Na czele listy znalazło się bezpieczeństwo, a na drugiej pozycji – komunikacja/łączność. Według Farnella pokazuje to, że wciąż istnieją podstawowe wyzwania związane z IoT, dla których należy znaleźć rozwiązania, aby technologia ta mogła się dalej rozwijać na bazie swoich pierwszych sukcesów. Kolejnym aspektem wskazanym przez respondentów był ekosystem. W porównaniu z poprzednimi latami niezawodność urządzeń brzegowych znacznie spadła jako uwzględniany czynnik, z 15% w 2021 r. do 10 proc. w roku bieżącym, co sugeruje dojrzałość IoT, gdzie urządzenia brzegowe są obecnie uważane przez większość respondentów za oferujące odpowiednią niezawodność.

Źródło: Farnell

Obszary, w których dane z IoT mają największą wartość z punktu widzenia firm

Głównym obszarem według respondentów badania jest poprawa produktywności i produkcji, na co wskazało 30 proc. badanych. W pozostałych przypadkach korzyści mogą być zdaniem Farnella bardziej związane z konkretną aplikacją niż z IoT jako całością, co ma odzwierciedlać rosnącą dojrzałość i różnorodność wdrożeń związanych z technologiami IoT.

Źródło: Farnell

Rosnące zastosowanie sztucznej inteligencji (AI)

Odsetek respondentów korzystających z AI wzrósł z 39 proc. do 56 proc. w ciągu jednego roku. Ponadto kolejne 27 proc. respondentów rozważa wykorzystanie AI w przyszłości. ponieważ zmiana jest dość radykalna, według specjalistów Farnella może to świadczyć, że technologia ta stała się bardziej dostępna i łatwiejsza do wdrożenia.

Źródło: Farnell
Jakie jest główne zastosowanie sztucznej inteligencji w twoim projekcie IoT? Źródło: Farnell

Usługi w chmurze

W 2021 r. 34 proc. respondentów korzystało z własnego rozwiązania, a w 2022 r. odsetek ten spadł do zaledwie 26 proc. Sugeruje to, że korzyści z rozwijania własnej usługi w chmurze maleją wraz z dojrzewaniem komercyjnych ofert usług dla IoT. Farnell uważa, że tendencja ta będzie się utrzymywać, ponieważ opracowanie rozwiązania w chmurze jest znaczącym przedsięwzięciem, a zatem wymaga dobrze uzasadnionego powodu, aby zainwestować w taki projekt.

Od 2021 r. Google wyprzedziło AWS jako wiodący dostawca chmury komercyjnej (choć margines błędu oznacza, że przewaga ta może być bardzo mała). Podczas gdy wszyscy dostawcy usług chmury obliczeniowej inwestują, aby zdobyć rynek IoT, Google jest w tym zakresie bardzo aktywny i praca ta może, zdaniem Farnella, przynieść owoce.

Pomimo dominacji trzech dużych dostawców usług w chmurze (i rozwiązań indywidualnie dostosowanych), na rynku jest miejsce dla mniejszych graczy. IBM Watson utrzymuje 3-proc. udział w rynku, a w drugiej kategorii wymieniano różnych dostawców. Wśród nich znalazły się firmy hostingowe, takie jak Digital Ocean i OVH, operatorzy telekomunikacyjni jak KPN i Orange specjalistyczne usługi IoT – ThingSpeak i AdaFruit IO oraz usługi takie jak Ali Cloud, z których korzystali niektórzy respondenci z Chin.

Źródło: Farnell

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2022 r. O odpowiedzi poproszono osoby zaangażowane w rozwój IoT. W sumie otrzymano 2445 odpowiedzi, z 2263 wykorzystano w opracowaniu wyników badania. cały opis badania można znaleźć tutaj

.