Od 15 lutego w sprzedaży będzie nowy program InsERT-u – Przelewy dla Windows. Program współpracuje z najnowszymi wersjami systemów takich jak: Subiekt 4 MEGA, Gratyfikant 2, Rewizor 2, Rachmistrz 3.
Program pozwala na importowanie poleceń przelewu z programów DOS-owych, zapisywanie zmienionych lub dodanych przelewów do pliku. Obsługuje słownik kontrahentów (dodawanie, edycję, usuwanie danych kontrahenta) i umożliwia import słownika kontrahentów z programów DOS-owych. Przelewy mogą być drukowane na oryginalnym druku lub wzorze własnym programu, w kolorze lub czarno-białym.
Cena netto programu wynosi 100 zł. Dla zarejestrowanych użytkowników oprogramowania InsERT-u program będzie dostępny w cenie uaktualnienia. Obecnie koszt ten to 35 zł brutto. Program Przelewy można zamawiać faksem pod numerami: (0-71) 348-82-195, 348-82-130.