W grudniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez Terg – dotychczas głównego właściciela sieci Media Expert – wyłącznej kontroli nad spółką Astral, zarządzającą 43 sklepami sieci na południu Polski. Wniosek w tej sprawie wpłynął do UOKiK 21 października ub.r.

Astral to spółka z siedzibą w Gorlicach, stanowiąca współwłasność Józefa Tumidajowicza i Ryszarda Fiegi. Prowadzi usługi fotograficzne w punktach Kodakexpress. Ma także e-sklep 2bis.pl. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

Terg przed przejęciem marketów Astrala miał 369 obiektów o powierzchni od 200 m kw. do 2,5 tys. m kw. oraz 3 centra logistyczne: w Łodzi, Złotowie i Wrocławiu. Spółka koncentruje się głównie na miastach liczących do 100 tys. mieszkańców.
 
Według dokumentu decyzji UOKiK, celem przejęcia jest rozwój działalności Terga na rynku detalicznym i stworzenie kompleksowej oferty produktów AGD, RTV i IT oraz związanych z nimi usług, jak również poprawa rentowności sprzedaży.

Łączne udziały Terga i Astrala w sprzedaży detalicznej sprzętu AGD, RTV, IT i fotograficznego w 2015 r. UOKiK oszacował na 10-15 proc. – zarówno w przypadku sprzedaży tradycyjnej oraz online, jak i w każdym z tych sektorów z osobna.

W ocenie UOKiK koncentracja wywrze wpływ na lokalne rynki kilku miast południowej Polski, gdzie udział obu podmiotów w sprzedaży detalicznej wyniesie od 20 do 40 proc., ale nie przekroczy 40 proc., które według ustawy o ochronie konkurencji są progiem dominującej pozycji na rynku. Urząd twierdzi, że nie ma takiego rynku, w którym ten limit zostałby przekroczony, stąd akceptacja transakcji. Co do zasady UOKiK zgadza się na koncentrację, jeżeli nie zakłóca ona konkurencji na rynku, zwłaszcza nie prowadzi do uzyskania pozycji dominującej przez przejmującą firmę.

Z kolei udział obu spółek w hurtowym rynku sprzedaży AGD, RTV, IT i fotograficznego w 2015 r. UOKiK oszacował na 1-5 proc. w ujęciu wartościowym.

Terg należy do największych graczy na rynku sprzedaży detalicznej elektroniki. Prowadzi także w niewielkim zakresie handel hurtowy. Oprócz sieci Media Expert kontroluje sklepy internetowe Electro.pl i Avans.pl. Należy do grupy kapitałowej Mediaexpert, w której działają także dwie spółki zależne Terga: Mediaexpert (spółka zarządcza grupy, zajmuje się marketingiem, negocjacjami z dostawcami) i Art-Dom. Trzecim podmiotem w grupie jest ME Invest.