Sygnis przejmuje pakiet większościowy akcji wrocławskiej spółki ZMorph. Pozostaje ona odrębnym podmiotem zależnym w ramach grupy.

Warszawska firma obejmuje blisko 78 proc. akcji od dotychczasowego właściciela ZMorph, Warsaw Equity Management. Cena nabycia została ustalona na 3,65 mln zł łącznie z wierzytelnościami.

Uzgodniono również, że Sygnis obejmie w sumie 96,32 proc. akcji ZMorph, a Warsaw Equity Management stanie się udziałowcem Sygnis (9,2 proc. akcji).

Prezesem ZMorph został Grzegorz Kaszyński, wiceprezes i dyrektor handlowy Sygnis (nadal pełni tę rolę).

Andrzej Burgs, właściciel i prezes Sygnis, pozostaje na tym stanowisku, stojąc teraz na czele całej grupy. Obecnie jest on również wiceprezesem ZMorph. Jego rola jest też taka, że jako szef działu technologicznego oraz R&D grupy zapewni ZMorph wsparcie w zakresie rozwoju dotychczasowych urządzeń, jak i przyszłych wspólnych produktów.

Opracowywane w Sygnis produkty mogą być w przyszłości oferowane przez ZMorph. Dodatkowo, dzięki nowej lokalizacji na Dolnym Śląsku grupa liczy na większe możliwości rekrutacji lokalnych specjalistów.

W 2021 r. Sygnis osiągnął 3,5 mln zł przychodów i 403 tys. zł zysku netto.

„Inwestując w ZMorph jako Grupa Sygnis stajemy się największym podmiotem z branży druku 3D w Polsce, a nasze aspiracje, oczywiście, sięgają jeszcze dalej” – twierdzi Andrzej Burgs.

ZMorph to jeden z największych i najdłużej działających polskich producentów drukarek 3D. Powstał w 2012 r., dostarcza rozwiązania dla edukacji i zastosowań przemysłowych.