Netwise przejął 100 proc. udziałów w Atteli, firmie która od 10 lat wdraża systemy CRM i rozwija aplikacje biznesowe, a od ponad roku koncentruje się na budowaniu kompetencji wokół technologii Microsoftu. W 2021 r. miała 1,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 92 tys. zł straty brutto.

Netwise informuje, iż konsoliduje rynek i będzie posiadać spółki wdrażające systemy CRM w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wokół spółki Netwise budujemy grupę, która będzie jednym z trzech najlepszych graczy na rynku dostawców rozwiązań CRM w Europie Środkowo-Wschodniej, z silną pozycją na świecie” – zapowiada Jakub Skałbania, Chief Growth Officer i członek zarządu Netwise.

Częścią tego planu jest przejęcie Atteli. Grupa ma sprecyzowaną strategię.

„Jeszcze mocniej skupiamy się tylko na wdrożeniach CRM i low-code w przeciwieństwie do innych integratorów Dynamics, którzy próbują łączyć kompetencje CRM i ERP, często z marnym skutkiem dla klientów. Cały czas obserwujemy rynek i nie wykluczamy kolejnych ruchów” – uprzedza Jakub Skałbania.

W I kw. 2023 r. Netwise SA osiągnął 6,73 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 4,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wzrósł ponad dwukrotnie, do 2,25 mln zł z 1,1 mln zł.

Po przejęciu przez Netwise Atteli będzie funkcjonować na rynku tak jak dotychczas, pod własnym szyldem. Firmy uzyskają̨ wzajemnie dostęp do zaplecza technologicznego, know-how i rynków partnera, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności.

Atteli będzie realizować projekty mające na celu usprawnienie procesów marketingowo-sprzedażowych z wykorzystaniem Dynamics 365 Marketing, Customer Insights oraz platformy low-code i no-code Microsoftu.

Jakub Skałbania zaznacza, że Atteli uzupełnia kompetencje Netwise i pozwala skupić się grupie również na projektach w niższych segmentach rynku niż enterprise.

„Umiejętności zespołów Netwise i Atteli wzajemnie się uzupełniają. Dzięki transakcji poszerzyliśmy zakres naszych kompetencji i wiedzy eksperckiej, a także zdolności operacyjne. Spółki w grupie mogą teraz realizować projekty o różnej skali, elastycznie dysponując zasobami. W ten sposób zamierzamy poszerzyć portfolio klientów w Polsce i za granicą” – podkreśla Jakub Skałbania.

Zdaniem Skałbani Atteli i Netwise mają podobne rozumienie roli konsultantów we wdrażaniu rozwiązań CRM i optymalizacji procesów marketingowo-sprzedażowych – jako ekspertów nie tylko w obszarze technologii, ale również biznesu.

Jacek Szafader
Jacek Szafader

Jacek Szafader, CEO Atteli, uważa, że połączenie sił dzięki efektowi skali pozwoli dostarczać projekty szybciej. Ma według niego niebagatelne znaczenie przy pozyskiwaniu nowych specjalistów i tworzeniu dla nich bardziej atrakcyjnych warunków pracy.